Når været truer inntjeningen

Få har like væravhengig inntjening som bonden. Det har vært en rekordvarm mai mange steder, og for enkelte bønder kan dette bety en dårligere avling enn forventet. Hva da med økonomien?

Uansett hvor godt du planlegger, kan uforutsette hendelser påvirke inntjeningen. Vedvarende varmt vær med lite nedbør, lange perioder med regn eller sykdommer på avling eller buskap spiller direkte inn på bondens økonomi. I kjølvannet kan forpliktelser til banken og andre kreditorer skape en presset situasjon, som kan være vanskelig å takle for den som rammes. Med en god dialog med banken, kan du komme en økonomisk bølgedal i forkjøpet.

Nye utfordringer gir nye erfaringer

Ragnhild Duserud er relativt fersk kornbonde i indre Østfold. I tillegg til å drive med korn, er hun deltidsansatt i Felleskjøpet Agri og tillitsvalgt i Landkreditt. For henne er årets varme start på vekstsesongen en ny opplevelse.

– Som bonde møter man stadig nye utfordringer, og for meg er det en ny situasjon å ha en så varm og tørr vår. Jeg lurer blant annet på hva som er lurt å gjøre i forhold til sprøyting og gjødsling, sier Duserud. –Jeg har lært mye av denne våren. Noen jorder burde kanskje ikke vært bearbeidet like mye, og dermed beholdt mer fuktighet. Dette er erfaringer jeg drar med meg videre.

Foreløpig er det lite som tyder på krise hos østfoldbonden, men det er ingen tvil om at en liten periode med regn nå hadde vært kjærkommen. Duserud trekker frem at man som bonde stadig har nye utfordringer, og at man ikke kan belage seg på store avlinger hvert år.

– De siste årene har kanskje den største utfordringen for kornbønder i mitt område vært at avlingene har vært så store, at det har vært vanskelig å vite hvor man gjøre av alt kornet, smiler Duserud, som allerede har gjort investeringer i større kornlager.

Banksjef for landbruk i Landkreditt, Marianne Kirchoff, er opptatt av at man som fersk bonde holder et ekstra øye på likviditeten:

– Som fersk bonde har man gjerne en del større investeringer. Investeringer skal finansieres, og finansieringen skal betales. Det er viktig å holde et øye med likviditeten, og forsøke å forutse de skjær i sjøen som kan dukke opp – helst før de er der.

Starte dialogen tidlig

For den som står overfor en usikker økonomisk situasjon, er det viktig å finne best mulige løsninger, både på kort og lang sikt. En god dialog med banken er viktig, og gjerne så tidlig som mulig.

– Vårt råd er å holde banken oppdatert. Ikke vær redd for å kontakte oss! For å finne de beste løsningene for hver enkelt, er det viktig at vi involveres tidlig, gjerne før regningene forfaller. Dette gjelder også med tanke på krav fra andre kreditorer, sier Kirchoff.

Det finnes virkemidler, og med dialog og tidlig planlegging, finner banken og bonden i de fleste tilfeller gode og fornuftige løsninger sammen. Det er ofte mulig å få til en avtale, både med banken og med andre kreditorer.

– Vi har et stort rådgivningsmiljø med erfaring og kompetanse på finansiering innen landbruket som kan hjelpe en bonde som går en usikker fremtid i møte. Vi kan ikke gi råd om når du skal sprøyte, men vi kan gi råd om når du bør øke driftskreditten din, fortsetter Kirchoff.

Se fremover

Nå som bonden får tilskudd utbetalt én gang per år, kan det være en utfordring å disponere midlene så de varer lengst mulig. Det kan være en idé å reservere deler av midlene på en sparekonto eller betale ned på gårdskreditten.

Kirchoff oppfordrer bonden til å se fremover og disponere godt:

– Ser åkeren din tynn og pistrete ut, er dette kanskje ikke året du skal kjøpe en ny traktor. Prioriter de forpliktelsene du allerede har, og følg med på nivået på driftskredittkontoen, er mitt råd.

Tilskuddet du får skal vare lenge

Er der for låntagerne

For banken er det alltid siste utvei å tvangsselge en gård. Før man kommer så langt, har banken ofte i samarbeid med varemottager, fôrleverandør og regnskapsfører forsøkt alle andre utveier for at bonden skal kunne komme i en situasjon hvor gjelden kan betjenes.

– Som samvirke, vil Landkreditt være der og bistå låntagerne, det vil si medlemmene, i større grad enn det man vil kunne forvente av en annen bank. Det er ikke en gunstig situasjon for banken heller, når kundene sliter. Derfor ønsker vi å starte dialogen med den enkelte tidlig, slik at vi sammen kan finne en måte å komme gjennom en mulig bølgedal, sier Kirchoff avslutningsvis.