Lønn til barn og sesongarbeidere

Hva er du forpliktet til å gi en sesongarbeider i lønn? Og hva har du lov å utgiftsføre som lønn til barna dine?

Landbruket er ikke lenger i media i forbindelse med sosial dumping. På dette området har det skjedd en profesjonalisering som den enkelte bonde og næringen skal være stolt av. Her er noen tips slik at du fortsatt kan gjøre ting riktig.

Økning på 3,50 kroner per time

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke har blitt enige om nye minstelønnssatser for jordbruk og gartneri. Det ble enighet om et generelt tillegg på én kroner per time og et lavtlønnstillegg på 2,50 kroner per time.

Har du ferie- og innhøstingshjelp som er mellom 16 og 17 år er minstelønnen 98,65 kroner per time. For ett år eldre ungdom må du legge på 10 kroner. En nybegynner over 18 eller eldre år skal ha 118,65 kroner per time. Er denne sesonghjelpen der i 3 til 6 måneder, må minstelønnen økes til 124.15 kroner.

Fast ansatte med og uten faglig utdanning

For fast ansatte arbeidstakere over 18 år, vil timesatsen for en nybegynner være 138,55 kroner. Med 1 års praksis øker satsen til 141,20 kroner. Den maksimale timesatsen oppnås etter 6 års praksis og er da oppe i 160,15 kroner.

Timesatsene foran gjelder "fast ansatte uten fagarbeidertillegg". I praksis vil det si uten agronomutdanning. Har den ansatte agronomutdanning skal du følge satsene for "fast ansatte med fagarbeidertillegg". Her starter nybegynneren på 150,30 kroner, men etter ett år øker satsen 152,95 kroner. Maksimal timesats etter 6 års praksis er i 171,90 kroner.

Lønn til egne barn

Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2 %.

  • 13 år - 79 kroner per time
  • 14 år - 88 kroner per time
  • 15 år - 100 kroner per time
  • 16 år - 115 kroner per time
  • 17 år - 119 kroner per time