Hopp direkte til innhold

Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2017.

For 2017 er ligningsverdien for aksjefondene 90 prosent av markedsverdien per 31. desember 2017. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember. 

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien, og vil fremkomme på årsoppgaven for 2017. Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i februar 2018. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2017 vil du i tillegg motta en realisasjonsoppgave fra VPS. 

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte selvangivelsen.

Ligningskurser pr. 31.12.2017

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Høyrente Rentefond 101,0195
Landkreditt Extra Rentefond 102,1442
Landkreditt Utbytte Aksjefond 156,0191
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 211,5846