Hopp direkte til innhold

Langsiktig sparing i aksjemarkedet gir resultater

Du som er andelseier i et aksjefond eier en liten andel i et stort antall børsnoterte aksjeselskaper.

Er du andelseier i et norsk aksjefond eier du sannsynligvis litt av DNB, Orkla og Telenor. I et globalt aksjefond kan det være at du eier litt i Apple, BMW eller Samsung.

Felles for alle andelseiere i aksjefond er at man er med på å høste den langsiktige meravkastningen som ligger i aksjemarkedene i forhold til hva man kan få av avkastning i et risikofritt alternativ som banksparing. De to stikkordene her er fond og langsiktighet.

Fond gir deg en god spredning på et stort antall ulike selskaper. Da trenger du ikke bekymre deg for at du satset på feil hest. For det hender jo at selskaper som ser aldri så spennende ut, på et eller annets tidspunkt får problemer – hvor ble det for eksempel av Norsk Data, Opticom eller Eastman Kodak?

Langsiktighet er viktig fordi den ekstra avkastningen som aksjemarkedene gir, dessverre kommer i tospann med høye kortsiktige kurssvingninger. Denne «nissen på lasset» kan du imidlertid nokså effektivt fjerne ved å spare frekvent (for eksempel månedlig) i et aksjefond og ha en langsiktig tidshorisont på sparingen din(minimum 5-10 år).

For deg som følger disse to enkle rådene blir det forslitte uttrykket; «å spille på børsen» nokså meningsløst. Eksempler på seriøse spill kan være Lotto og Tipping. Spennende, du verden, men akk så forutsigbart for de aller fleste av oss. Bor du ikke i Værdal’n, er det penger ut av vinduet. Altså positivt for spenningen, men dårlig for lommeboka.

Alternativet, langsiktig sparing i aksjefond tilbyr det diametralt motsatte. Det er veldig bra for lommeboka på lang sikt, men kanskje litt mindre spennende på kort sikt. I hvert fall for den som tåler å se at det svinger litt på børsene. Sparing er per definisjon utsatt forbruk. Målet med sparingen må derfor være å minst bevare, men aller helst øke, kjøpekraften på pengene dine. Skal du klare det må du være villig til å ta risiko, for eksempel i aksjefond.

Fordelen med fast sparing

Ta en titt på figuren nedenfor (Figur 1). Den viser et tenkt eksempel over utviklingen for en andelseier som startet sin sparing i aksjefondet Landkreditt Aksje Global når fondet ble lansert i november 2005. Andelseieren sparer et fast beløp på kr 3.000,- pr. måned. Ved utgangen av 2017 hadde andelseieren spart i 146 måneder og satt inn et akkumulert beløp på kr 438.000,-. Fondets avkastning i perioden har medført at det innskutte beløpet i perioden har vokst til kr 895.000,-. Pengene har altså mer enn doblet seg i verdi. Den årlige avkastningen i perioden, målt i forhold til gjennomsnittlig innskutt beløp(kr 219.000,-) er på over 12 prosent.

Figur 1 - Spareavtale på kroner 3.000 per måned (per 31.01.2018).

Men hva om fondet faller i verdi? 

Det geniale med den faste sparingen (spareavtale) er at dersom fondet faller i kurs vil man få tildelt flere andeler i fondet for det samme sparebeløpet. I perioden fra fondets oppstart i 2005 har det vært flere slike perioder med kursfall. I figuren nedenfor (Figur 2) vises kursutviklingen for fondet siden i november 2005. Verdien ved oppstart er satt til basis er lik 100.

Figur 2 - Kursutvikling for Landkreditt Aksje Global  (per 31.01.2018).

Se spesielt på perioden fra høsten 2007 og frem til våren 2009 (Finanskrisen). Da var det store, langvarige kursfall på børsene. Fra og med inngangen til 2008 kunne imidlertid andelseieren med den faste spareavtalen kjøpe andeler i Landkreditt Aksje Global til kurser som lå betydelig lavere enn kursen ved oppstart av sparingen. De andelene som ble kjøpt på bunnen i 1. halvår 2009 (på nivå rundt 60) har nesten firedoblet seg i perioden frem til i dag (nivå 220 i dag). På nivå 60 fikk man 40 prosent flere andeler for det faste månedlige sparebeløpet på kr 3.000,- enn man fikk for samme beløp ved oppstart (nivå 100) i november 2005. Dette eksempelet illustrer godt effekten av bruken av spareavtaler.  

Sparing i Landkreditt Aksje Global er et godt alternativ

Landkreditt Aksje Global er et bredt sammensatt globalt aksjefond. I forvaltningen av fondet velger vi ut et knippe underfond som gjenspeiler den regionale allokeringen som vi til enhver tid mener er best. For øyeblikket har vi en solid tilt mot europeiske aksjer.

Fondet har de siste 5 år gitt en årlig avkastning til kundene på 17,8 prosent (målt pr. 30.01.2018). Svingningene i fondet i den samme perioden har vært moderate 9,0 prosent. Fondets avkastning i 2017 ble på solide 16,7 prosent.

Per-Erling Mikkelsen
Porteføljeforvalter, Landkreditt Aksje Global

Se mer informasjon om Landkreditt Aksje Global

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.