Krisepakke til mange europeiske bønder

Nå venter europeiske bønder også på en økonomisk krisepakke etter sommerens tørke. Den kommer ikke fra EU sentralt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Som kjent er det ikke bare norske bønder som er rammet av tørken i sommer. Selv om EU sentralt ikke vil gi en krisestøtte til rammede bønder, bevilges forskudd på årets tilskudd. Allerede i midten av oktober kan 70 prosent av direktestøtten være tilgjengelig. Fra de enkelte medlemslandene kommer det imidlertid løfter om krisepakker.

Finland

Også deler av Finland har opplevd konsekvenser av den tørre sommeren. Konsekvensene er som i Norge; for lite fôr og mye slakt av storfe. Køene på slakteriene bygger seg opp. Regjeringen innser at lønnsomheten i finsk landbruk er på vei nedover og at også økt langsiktig støtte er nødvendig.

– Jordbrukets lønnsomhet har lenge vært anstrengt. Årsaken er stengningen av det russiske markedet og avviklingen av systemet med melkekvoter. Videre har de vanskelig værforholdene i fjor og i år ført til en uholdbar situasjon, uttaler jord- og skogbruksminister Jari Leppä.

Sverige

Annenhver svensk kornprodusent melder at halvparten av avlingen har tørket bort i sommer. I en undersøkelse utført av LRF sier 91 prosent at avlingsnivået for korn ligger lavere enn 75 prosent av et normalår. Fire av ti bønder oppgir at de har mindre enn halvparten av det fôret de trenger.

Regjeringen lovet før valget drøyt 1,1 milliarder kroner i krisestøtte til bøndene. Tanken er at 370 millioner utbetales i år og resten de neste årene. Etter valget er bøndene usikre på hvordan dette blir håndtert ved en eventuell ny regjering.

Danmark

I august i fjor var det to konkurser i dansk landbruk mot ni i august i år, men årsaken er foreløpig mer et presset svinemarked enn sommerens tørke. Det forventes en økning ut over vinteren.

Beregninger viser at årets sesong vil gi landbruket et tap på 8,3 milliarder kroner.

I motsetning til andre land satser danske myndigheter på å støtte danske bønder gjennom tilbakebetaling av "jordskatt" og at bøndene slipper produksjonsavgifter. Sett fra bondens side kan dette få en samlet effekt på 1,6 milliarder kroner, men bøndene selv mener at ordningen ikke treffer optimalt.

Mellom-Europa

I Tyskland regner bondeorganisasjonen DBV med en avlingssvikt for korn på i snitt 20 prosent. Men forskjellene er store og det er nordre og østre Tyskland som er hardest rammet. Her regner man med inntil 70 prosent avlingssvikt. Organisasjonen forventer at regjeringen stiller med bort i mot 10 milliarder i krisestøtte.

I Østerrike er det særlig grovfôravlingene som er rammet av dårlig vær. Ikke bare tørke, men nedbøren i august kom i form av hagl. Dette er ikke uvanlig i området og de fleste bønder er forsikret gjennom selskapet Österreichischen Hagelversicherung. Men regjeringen stiller med en krisepakke til en verdi av 195 millioner kroner.

Australia

På andre siden av kloden sliter de også. Det er den sørøstlige delen av landet som er rammet. Den australske regjeringen har bevilget en krisepakke tilsvarende 10,7 milliarder kroner til tørkerammede bønder. Tidligere er det bevilget omlag like mye, hvorav området South Wales som er hardest rammet alene har fått 6,2 milliarder kroner.