Ikke størrelsen som er avgjørende

Smått kan også være godt. Slik konkluderte den danske bonden Lars Hansen. Han foretok ikke utvidelsen de andre gjorde.

Skal du etablere deg som bonde?

  • Rente fra 2,29 % 
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Søk generasjonsskiftelån

Den danske bonden Lars Hansen overtok gården Gammelhøjgård i 1994 etter sine foreldre. Som alle andre fornyet han driftsapparatet og utvidet i 2001 slik at han hadde plass til 240 purker. Tanken var å fortsette utvidelsen.

– I 2007-2008, da nesten alt var mulig, hadde jeg planer om at utvide til det dobbelte. Planene var lagt og godkjenningen var klar, men likevel valgte jeg å droppe utvidelsen, forteller Hansen til Landbrugsavisen.

Han vurderte at det økonomisk ikke ville være mulig å betjene så mye gjeld. Og dobbelt så mange dyr ville ikke gi dobbelt så mye glede i arbeidet. I dag er han glad for at han ikke foretok utvidelsen.

Ikke bare større, men helst bedre

Han har opplevd at alle rundt han har vokst og blitt større. Han har i større grad lagt vekt på å utvikle en rasjonell produksjonsform. Å utvikle seg behøver ikke å bety at man skal bli større, men bedre.

– Det dreier seg først og fremst om ha økonomi i det man driver med og å ha glede av det man gjør. Så er størrelsen ikke så avgjørende. Det handler vel så mye om å tilpasse den produksjon man har, sier Lars Hansen.

Samarbeid reduserer risikoen

Jorda driver han i samarbeid med en av de større gårdene i området. På den måten har han løst noen tunge investeringer på maskinsiden.

Gjennom jordsamarbeidet er han selvforsynt med korn til fôr og dermed mindre sårbar over for svingninger i priser. Dette ser han som en styrke. 

Prøvde 8-16 jobb

Lars Hansen mener det er nyttig å vite hvordan livet uten landbruk kan være. Han tok seg derfor jobb som melketankbilsjåfør i en periode. Konklusjonen var at jobben var interessant nok, men det var ikke det han skulle gjøre resten av livet.

Nå bruker han erfaringen som ansatt når han selv har medarbeidere. Han legger opp til kun å ha én ansatt. Det er en fordel med enklere administrasjon, men sårbarheten er større ved sykdom hvor halve arbeidsstokken blir borte. 

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden