Hvordan er det å være tillitsvalgt i Landkreditt SA?

Vi har tatt en prat med tillitsvalgt Anders Klaseie fra Eidsvoll om hvorfor han sa seg villig til å være tillitsvalgt i Landkreditt SA, og hvordan han opplever vervet.

Anders Klaseie er 32 år gammel og kommer fra Eidsvoll. Til daglig holder han på med korn- og grasproduksjon. I tillegg har han 200 sauer og 6-7 ammekuer.  

Klaseie ble valgt inn i 2017, og sitter dermed på andre året som tillitsvalgt i samvirket. Han ble valgt inn som Landkreditts varaordfører allerede i sitt første årsmøte.

En mulighet til å påvirke

Hva gjorde at du stilte til valg? Hva var din motivasjon?

– Jeg stilte i utgangspunktet fordi jeg ble spurt. Jeg tenker som så at når jeg har tatt et valg om å bruke en samvirkebank, som jo da skal være styrt av kundene som også er eierne, så må man stille opp når man blir spurt. Det er også en motivasjon for meg å knytte nettverk og å lære mer om bankbransjen, samt at vervet gir meg mulighet til å påvirke selskapets utvikling.

Godt miljø og givende innlegg

Du har vært tillitsvalgt i et par år nå, og vært gjennom to årsmøter med Landkreditt SA. Hvordan synes du perioden som tillitsvalgt har vært så langt?

– Det har vært morsomt. Det er veldig godt miljø i Landkreditt, med få tillitsvalgte, så jeg prøver så langt det lar seg gjøre å hilse på alle når det er møte.

Noen spenninger?

– Det er lite spenning å spore mellom landsdeler eller produksjoner, slik man kan merke i andre samvirker og bondelaget. Og dynamikken mellom «bønda», som er tillitsvalgte, og «blårussen», som er proffe bankfolk og ansatte, er både interessant og morsom.

Hva har vært det mest givende, synes du?

– Jeg liker jo «ordførerstyrte» møter godt. Så det mest givende for meg er når det er gode innlegg på talerstolen, gjerne med noen replikker og diskusjon. Og selvfølgelig når man da kan bidra med et innlegg eller replikk som man får gode tilbakemeldinger på.

Du var inne på miljøfaktoren ved vervet. Hvordan ser du på det sosiale ved rollen som tillitsvalgt?

– Jeg synes at det sosiale i Landkreditt er givende. Det er veldig god stemning i pauser, og ikke minst under og etter middagen. Jeg synes det er fint at årsmøtemiddagen er litt høytidelig, med kulturelt innslag, taler og så videre.

En annen kultur i banken når den er eid av bønder

Hva er det mest utfordrende ved å være tillitsvalgt i Landkreditt SA?

– Det må være at bankvirksomhet er litt lenger ifra det man driver med som bonde til vanlig enn det er i andre samvirker. Samvirker som Nortura, Tine og Felleskjøpet driver virksomhet som kan ligne litt mer på bondehverdagen.

Opplever du at din stemme blir hørt og at du har en påvirkning?

– Som i mange av de andre store samvirkene, så er det nok ikke sånn at man som enkelt årsmøteutsending føler en voldsom makt og påvirkningsmulighet. Ekstra vanskelig er det med det bankfaglige. Jeg skulle selvfølgelig hatt lavere rente på lånet, og «hovedsaken» på den fronten er å få gapet mellom boliglånsrente og landbrukslånrente til å bli mindre. Men så er det diverse reguleringer og regler som begrenser det, og vi som tillitsvalgte må stole på at de ansatte gjør sitt beste. 

Men at Landkreditt Bank blir påvirket av de tillitsvalgte, det tror jeg. Det blir en annen kultur i banken når den er eid av vanlige bønder enn i store AS. Og så kan vi stille spørsmål som noen må svare på, og det er også en form for påvirkning. Vi er med og setter tema på dagsorden. 

Tre gode grunner

Helt til slutt, hva er de tre viktigste grunnene du vil trekke frem for andre som vurderer å stille som kandidat for å bli tillitsvalgt i Landkreditt SA?

– For det første vil jeg fremheve det gode miljøet. Det er sosialt og man får et godt nettverk. Og så vil jeg si at det er lærerikt å være tillitsvalgt. Man blir utfordret på andre saker og temaer enn man er vant til. Til slutt vil jeg trekke frem samvirkeorganiseringa. Den krever at eierne engasjerer seg.