Hvilken produksjon skal jeg velge?

Vi er i en tid med mulighet for overproduksjon for de fleste husdyrslag. Det blir vanskeligere å velge hva en skal satse på.

– Den nye prognosen for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er mye sau på lager. Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Slik lyder sammendraget av den siste prognosen fra "Totalmarked for egg og kjøtt". At vi har overproduksjon er ikke noe nytt i landbruket, men det er spesielt at vi har det, eller er nær ved å få det, i de fleste husdyrproduksjonene.

Mange er ute etter et alternativ

Av ulike grunner er flere nå ute etter å vurdere et alternativ. Svineprodusentene har akkurat fått en utkjøpsordning som ser ut til å bli populær. Et døgn etter at registreringen ble åpnet, kan Nationen melde at halvdelen av antall avlspurker som skal ut er meldt på. For et par år siden var det noen kyllingprodusenter som ble kjøpt ut.

Pelsdyrnæringen har fått varsel om at det skal være helt slutt innen 2026. Mange melkeprodusenter må skaffe seg nytt fjøs innen 2034, men vil se at det er for dyrt og for arbeidskrevende slik at man ser etter andre produksjoner. Antall som solgte melkekvoten sin i år, var høyere enn tidligere.

Mer husdyr som kombineres med annen jobb

På de fleste gårdsbruk i Norge må du tenke husdyrproduksjon hvis du skal kunne skaffe deg et levebrød. Mange ser det som mest realistisk å kombinere dette med annen jobb. Derfor er det et større fokus på husdyr som kan kombineres med jobb utenfor gården: Egg, sau og kjøttproduksjon på storfe.

Det er ikke rart at dagens eggprodusenter er bekymret for at flere ser på egg som et alternativ. Det har også vært en del nyetableringer i 2018. På samme måte ser en at det fortsatt foregår en del etableringer og utvidelser innen ammeku, samtidig som markedet nærmer seg balanse.

Den beste halvparten vil klare seg

For dagens regjering er markedsregulering i prinsippet ikke ønskelig, men en ordning man innser er nødvendig. Sammen med importvernet er det betydningen av og stabiliteten i disse ordningene en bonde som står overfor et valg, må ha fokus på. Det er et flertall for at ordningene skal bestå, men de er under press nasjonalt og i forhold til vår internasjonale omverden.

Det vil aldri være lønnsomt for en sektor å ha overproduksjon. Samtidig må du som produsent regne med at det alltid vil være svingninger. Disse kan du bare møte på to måter. For det første må du ikke investere så kraftig at du ikke tåler finansieringskostnadene i tider med lav produktpris. For det andre må du være så dyktig i produksjonen at du vet du tilhører den beste halvparten. Da vil du også ha muligheten til å komme gjennom perioder med overproduksjon.