Hopp direkte til innhold

Hvem skal være tillitsvalgt i din region?

Nå setter vi gang med forberedelsene til valg av regionale tillitsvalgte i Landkreditt SA, med nominasjoner til de vervene det er valg på i 2019. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg i det kommende medlemsvalget.

Som låntager med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt er du medlem og én av eierne i samvirkeforetaket Landkreditt SA.

Som eier kan du nominere kandidater du mener egner seg som representanter og tillitsvalgte fra din region. Nominasjonsperioden varer fra 9 til 23. oktober 2018. Det er valg i alle regioner unntatt Agder.

Foreslå kandidater her

Eierstyringen er viktig

Eierstyringen er en av samvirkets viktigste egenskaper. Vi ønsker at våre medlemmer bruker denne muligheten til å være med å påvirke fremtiden til landbrukets egen bank:

—Engasjerte tillitsvalgte kommer fra, og velges av, engasjerte medlemmer. Jeg vil oppfordre alle som vet om noen som kan egne seg, eller som selv er interessert i tillitsverv i Landkreditt, til å engasjere seg, sier Knut Nordmo, styreleder i Landkreditt SA.

Veien videre

Valgkomitéen i din region mottar forslagene til ­kandidater. På bakgrunn av dette, og et eget søk etter tillitsvalgte, kommer de med en innstilling som blir ­offentliggjort på landkredittbank.no/valg i begynnelsen av desember.

Du får da mulighet til å komme med benkeforslag om andre kandidater du mener kan egne seg til tillitsverv. Selve valget gjennomfører vi i slutten av januar og begynnelsen av februar.

Stem når og hvor det passer deg

Valget av tillitsvalgte foregår elektronisk. Dermed kan du stemme når og hvor det passer deg. Elektroniske valg gjør det enkelt for deg som eier å være med på å påvirke konsernets fremtid. Vi håper du bruker denne muligheten!

Les mer om valget og foreslå kandidater på Landkredittbank.no/valg.