Hvem skal være tillitsvalgt i din region?

Foto: Bonde sitter ute på gårdstunet og jobber på en ipad.
Nå kan alle medlemmer i Landkreditt nominere kandidater til valget av regionale tillitsvalgte i Landkreditt SA.

Som kunde med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt er du medlem og én av eierne i samvirkeforetaket Landkreditt SA.

Som eier kan du nominere kandidater du mener egner seg som representanter og tillitsvalgte fra din region. Nominasjonsperioden varer fra 9 til 30. oktober 2019. Det er valg i alle regioner unntatt Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms og Finnmark.

Eierstyringen er viktig

Eierstyringen er et av samvirkets viktigste prinsipper. Vi ønsker at medlemmene benytter seg av muligheten for å påvirke fremtiden til landbrukets egen bank.

– Engasjerte tillitsvalgte kommer fra, og velges av, ­engasjerte medlemmer. Jeg oppfordrer alle som vet om egnede kandidater, eller som selv er interessert i tillitsverv i Landkreditt, til å engasjere seg nå, sier Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt SA.

Ønsker mange kandidater

Valgkomiteene tar i mot nominasjonene og legger frem innstillinger for hvert distrikt.

Siden valget er elektronisk er det positivt om det innstilles flere kandidater til hvert verv. På denne måten får medlemmene en større påvirkningskraft på hvem som skal bli tillitsvalgt for sin region når de skal avgi stemme i valget.

Stem hvor og når det passer deg

Når valgkomiteens innstilling blir fremlagt i begynnelsen av desember gis det muligheter for å fremme benke­forslag. Selve valget vil foregå elektronisk i måneds­skiftet januar-februar.

Elektroniske valg gjør det enkelt for deg som eier å være med på å påvirke konsernets fremtid. Vi håper du bruker muligheten!

Les mer om valget