Gode tømmerpriser, hogg nå!

Nå har vi bedre tømmerpriser enn på mange år. Det passer godt når inntekten fra jordbruket blir lav.

Om bloggen

I bloggen vår, Sunt bankvett, vil vi presentere aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne innlegg om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.

Etterspørselen etter trelast er god. Papirindustrien spør etter mer virke. Slikt fører til økte priser på tømmer for skogeieren. Allskog gir følgende forklaring på en økende massevirkepris i sin siste markedsrapport:

- Prisene har steget kraftig ved inngangen til sommeren og det er mange forhold som er med på å påvirke dette. Begrenset vinterproduksjon, større etterspørsel etter fiber globalt, samt at dårligere tømmerkvalitet, altså energivirke, forsvinner inn i fyringsanlegg rundt omkring i Europa, sier salgssjef i Allskog, Jostein Smemo.

Mange vil hogge

Det er altså en positiv trend at det ikke bare er tømmer til trelast som gir gode priser: I mange skogbestand er andelen massevirke høy. At vi nå også har relativt høye massevirkepriser gjør det derfor aktuelt for flere å hogge.

Viken Skog kan melde at høye priser, gode driftsforhold og tørkesituasjonen i landbruket, gjør at mange ønsker å hogge tømmer. De begynner å merke pågangen. Bare de to siste ukene har skogbrukslederne inngått avtaler på cirka 150.000 kubikkmeter tømmer. I følge Viken er dette meget høye tall for september.

Gunstige skatteregler

Gjennomsnittsligningen er fjernet, men dagens ordning er også veldig god med tanke på å jevne ut inntekten. Overskuddet av årets hogst inngår på en tømmerkonto i regnskapet. Saldoen på denne kontoen må inntektsføres med minst 20 prosent årlig. I år med lav inntekt kan det være gunstig å ta mer enn 20 prosent til inntekt.

I tillegg må det minnes om muligheten for å sette av til skogfond med tanke på blant annet skogkulturoppgaver framover. 85 prosent av midlene du tar ut blir endelig skattefrie.

Hogst etter nyttår?

Av skattemessige årsaker kan det være nyttig for noen å vente med hogsten til etter nyttår. Selv om avlingene på jorda har vært dårlige i 2018, kan det være at det skattemessige utslaget først kommer i 2019 som følge av endret lagersituasjon. I tillegg skal avlingsskadeerstatningen inntektsføres i 2018. La regnskapsføreren din foreta en prøveavslutning for å se hvordan utslaget blir for deg.

Som følge av stor pågang er det flere av skogeierforeningene som gir signaler om at det er greit at hogsten skyves ut i tid. Samtidig kan de gi deg forskudd på tømmeroppgjøret. Blant annet Glommen Skog valgte å sette ned renten på slikt forskudd i sommer for å hjelpe bønder i likviditetskrise.