Hopp direkte til innhold

Forvirret om skog og skatt?

Det har vært flere endringer når det gjelder beskatning av skog de siste årene. Her kan du skaffe deg en oversikt over hva du må vite.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Tre år på rad har vi hatt endringer som påvirker beskatningen av skogen din. Dette gjelder både skattesats, merverdiavgift, inntektsfordeling og mulighet for tilpasning ved eierskifte.

Høy eller lav skatt på hogsten

Fra og med inntektsåret 2016 ble virksomhetsbegrepet for skogbruk endret. Det innebar at for små skoger, under 100-200 m3 tilvekst, ble ikke lenger inntekten regnet som næring, men som kapitalinntekt med flat, lav skattesats.

Grensen er ikke eksakt og for små skoger drevet sammen med aktivt jordbruk, kan det likevel regnes som næringsvirksomhet. Skogkurs har oppdatert en veileder om skogbeskatning som kan anbefales.

Konsekvensen for de små er at de ikke lenger behøver å levere næringsoppgave for skogen. Samtidig ble det også slutt på muligheten til å fordele inntekten via gjennomsnittsligning for disse skogeierne.

Gjennomsnittsligningen er fjernet

Fra og med inntektsåret 2017 er gjennomsnittsinntekten fjernet for alle skogeiere uansett størrelse. I stedet kommer tømmerkontoen. Mens inntekten ved gjennomsnittsligning ble fordelt med fem like store deler hvert år, vil du ved bruk av tømmerkontoen inntektsføre 20 prosent av gjenværende beløp årlig.

Fjerning av gjennomsnittsligning betyr også at alle muligheter for gunstig tilpasning rundt eierskifter er fjernet.

Fleksibiliteten er større med tømmerkonto

Ser vi bort fra at vi har mistet fordelene rundt eierskifte, vil bruk av tømmerkonto inneholde større muligheter for tilpasning underveis. Årsaken er at du med overskudd (positiv saldo på tømmerkontoen) kan variere inntektsføringen fra 20 til 100 prosent det enkelte år.

Har du underskudd kan du ikke få fradrag for mer enn 20 prosent av saldo hvert år. Ved eierskifte i familien vil ubeskattet saldo på tømmerkontoen følge over til ny eier. Denne fordelen eller belastningen må en ta hensyn til internt i familien i oppgjøret.

Ikke alltid moms på tømmerhogst

Hvis skogen er liten og ikke regnes som virksomhet, vil du heller ikke være avgiftspliktig med hensyn til merverdiavgift. Selv om du gjennomfører et tømmersalg skal du ikke registreres i Enhetsregisteret. Utbetalt merverdiavgift kan du beholde selv.