Få den beste boliglånsrenten – uten pruting

Det er enkelt å spare penger på boliglån, stod det i VG 6. august. Trikset er å prute. Hos oss trenger du tvert imot ikke å prute for å få den beste boliglånsrenten.

I følge VG lykkes ofte de som kontakter banken for å prute ned renten. De mange som forblir passive, blir på sin side da sittende med en langt høyere rente enn de burde ha.

Slik er det ikke hos oss. I Landkreditt tilbyr vi lik pris for lik risiko. Vi forskjellsbehandler ikke, og våre allerede lave priser er som de står i prislisten vår.

– Vi opererer ikke med særavtaler for den enkelte. Alle skal behandles likt. Vi mener dette er en ryddig måte å gjøre det på, og det gir en stor grad av forutsigbarhet og gjennomsiktighet for kunden, sier Lars Johannessen, banksjef for personmarked i Landkreditt.

Øverst på listen - over tid

En uprutet boliglånsrente på 2,12 prosent er det ikke lett å slå. I VGs artikkel finner du nettopp Landkreditt på toppen av listen over de billigste boliglånsrentene. Oversikten baserer seg på tall fra Finansportalen og tar for seg lån på to millioner.

– Dette er en topplassering vi har hatt lenge, helt siden starten av 2016. Dette er helt i tråd med vår strategi om å tilby kundene konkurransedyktige betingelser over tid, fortsetter Johannessen.

Ingen forskjellsbehandling

Noen av markedets billigste boliglån forutsetter en ung låntaker, eller kanskje en spesiell geografisk tilknytning.

Vi skiller ikke på alder, geografi eller medlemskap i visse organisasjoner i prisingen av våre boliglån. Det vi forutsetter, er at låntakeren har tilfredsstillende sikkerhet og betjeningsevne. Alder er ingen hindring.