Erstatning for avlingssvikt

Tørken gjør at mange, spesielt kornbønder, vil få reduserte avlinger. Det er viktig at alle er klar over at det finnes en mulighet for erstatning.

– Erstatning for avlingssvikt er viktig for mange bønder i år, sier Audun Ødegaard, som er kredittsjef i Landkreditt Bank og selv kornbonde.

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Meld fra før du høster

Du må melde fra uten ugrunnet opphold når skaden oppstår. Hvis du venter til etter at du har høstet, er det for sent. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor allerede nå.

Snakk med banken

– Skulle du få likviditetsutfordringer, er det også en god ide å kontakte rådgiveren i banken. Sammen kan vi diskutere løsninger, fortsetter Ødegaard.

Når været truer inntjeningen

Fotokreditering: Akershus bondelag