Er du i gang med pensjonssparing?

Hvordan kan du sørge for at dine økonomiske utsikter er best mulig den dagen du går av med pensjon? Individuell pensjonssparing er et gunstig alternativ.

Høsten 2017 lanserte vi individuell pensjonssparing, også kjent som IPS. Ordningen er et godt alternativ for deg som har anledning til å binde sparepenger til pensjonsalder.

Vi lever lenger

Hvorfor har pensjon blitt et så aktuelt tema? I 2011 kom pensjonsreformen og gjorde pensjonen levealdersjustert. Vi lever stadig lenger. Og jo lenger vi er forventet å leve, jo mindre vil det utbetales i pensjon hvert år.

Dermed er det i større grad opp til hver enkelt. Dagens 40-åringer kan få lavere alderspensjon enn dagens pensjonister.

Ta ansvar!

Myndighetene ønsker at den enkelte skal ta mer ansvar for egen pensjon. Derfor ble ordningen med Individuell pensjonssparing (IPS) lansert høsten 2017. Med IPS har det kort fortalt blitt mer skattegunstig å spare langsiktig til egen pensjon.

Du kan spare inntil 40.000 kroner i året. Av det du sparer, får du 22 ­prosent i skatteutsettelse. Skatteutsettelsen kan dermed bli på inntil 8.800 kroner.

Forutsetningen med ordningen er at du må være villig til å binde sparepengene til pensjonsalder. Du kan tidligst ta ut pengene ved 62 år. 

For å oppnå gevinst, må det utsatte skattebeløpet brukes til ekstra sparing. Avkastningen blir ikke skattlagt underveis, det er først når du tar ut pengene du må betale skatt av hele beløpet, både sparepengene og avkastningen.

Sjekk ut hva du kan vente deg

Nettjenesten «Min pensjon» gir deg en oversikt over din alderspensjon. Her kan du også beregne hvordan levealdersjusteringen vil slå ut for deg i praksis.

For de fleste er det slik at de kan forvente å få omtrent 50 prosent av lønnen i samlet pensjon fra folketrygden og pensjon oppspart på jobb. De færreste vil anse dette som tilstrekkelig, og det blir viktig å spare på egenhånd.

Tenk langsiktig

Hvordan skal du legge opp sparingen din? Husk at jo lenger til det er til du går av med pensjon, jo større aksjebeholdning bør du velge å ha i din pensjonsprofil. De aller fleste av oss som sparer langsiktig vil være best tjent med en strategi med en relativt høy andel plassert i aksjer, i et begrenset antall ulike fond, og å sitte langsiktig med disse fondene.

Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder vil de fleste anbefale at du reduserer aksjeandel, og flytter deg gradvis over i rentepapirer som ikke svinger like mye i verdi. Da reduserer du risiko og får en mer forutsigbar pensjonsutbetaling.

Har du spørsmål om IPS kan du ta kontakt med vårt spareteam på telefon 23 00 08 00.