Enighet om årets jordbruksoppgjør

Årets jordbruksoppgjør gir mulighet for inntektsvekst på 11.700 kroner per årsverk. Men det forutsetter at markedet balanseres.

Begge parter i årets jordbruksforhandlinger hadde innsett hvor vanskelig situasjonen var. Stikkordene større kostnadsvekst og overproduksjon var realiteter man ikke kunne diskutere seg bort fra. Dermed fikk også statens tilbud et positivt preg som ikke var ventet når Frp har statsråden.

Det ble derfor ikke året da man kunne forvente at inntektsgapet ble tettet. Tvert i mot blir situasjonen at gapet øker. Resultatet av forhandlingene viser at utvikling i kroner ligger på omtrent 60 prosent av det kronetillegget årets lønnsvekst vil gi.

Markedsutfordringen

I tillegg må partene innse at det skal noe til å få tatt ut de prisene som ligger til grunn for å oppnå dette resultatet. Underveis i prosessen har det kommet nye markedsprognoser som viser at markedet blir tøffere enn forventet, særlig for svin. Det var derfor helt riktig at man i forhandlingene fokuserte på muligheten for en bedre markedsregulering.

Det er aksept for at det kan gjennomføres reguleringsdugnad blant produsentene organisert av markedsregulator og organisasjonene. Regelverket for husdyrkonsesjon skal gjennomgås med tanke på innstramming, blant annet for å unngå produksjon med engangspurker.

Strammer inn for sauen

Sauenæringen har vært i fokus i flere år, først gjennom investeringsstøtte og økte tilskudd i produksjonen, og nå ved overproduksjon av sauekjøtt. Overproduksjonen er ikke stor, men utslagene er store. I følge landbruks- og matminister Jon Georg Dale har en overproduksjon på 2,5 prosent gitt et prisfall på 25 prosent i engrospris.

Den tøffe medisinen blir reduksjon i tilskudd. Det vil bli 50 kroner mindre i tilskudd per lam. I tillegg vil det ikke gis tilskudd til investering i næringen i 2019.

Retningsendring?

Bondelagene har fått gjennomslag for en del av forslagene knyttet til små og mellomstore melkebruk. På pressekonferansen onsdag kveld ble det likevel ikke bekreftet at dette var en reversering av den politikken som ble fremmet i starten av Solbergs første regjering. Det må nok mer ses på som en reduksjon av farten.

I den nye tilskuddsordningen for ku gis et tilskudd på kr 1.400 per ku, det vil si kr 8.400 kroner til foretak som har seks kyr. Tilskuddet øker med kr 1.400 per ku til og med ku nummer 23. Deretter reduseres satsen med kr 1.150 kroner per ku slik at tilskuddet blir null for bruk med 51 og flere kyr. Ordningen er beregnet å koste 145 millioner kroner.

Som vanlig kan du bruke regnearket på Bondelagets hjemmesider til å beregne utslagene for ditt bruk.