Ekstra viktig for unge bønder å forsikre seg

Grisebonde Gry-Heidi Ruud-Wethal vet godt at hun har et av Norges farligste yrker. Likevel tenkte hun ikke på å forsikre seg selv. Så investerte hun og mannen i nytt grisefjøs. Da tok hun grep.

Det sludder tett og veiene er glatte i det vi svinger inn på tunet på Wethal søndre gård like utenfor Kløfta i Ullensaker kommune. Gården har vært i familien i mange generasjoner, og det er den fortsatt.

Gry Heidi Ruud-Wethal (34) har vokst opp her og flyttet litt rundt i alle husene på gården. Nå bor hun sammen med mannen Marius Amundsen Ruud-Wethal (34) og barna Håkon (7) og Eivind (4,5). Foreldrene og besteforeldrene bor på det samme tunet.

Til daglig jobber Ruud-Wethal som rådgiver i avdeling for regnskap og juridisk service i Norges Bondelag. I tillegg driver hun og mannen korn- og smågrisproduksjon på gården. Akkurat nå går det 708 smågriser og 50 drektige purker ute i fjøset.

Gry-Heidi innså at hun var underforsikret, og tok grep om sine egne avtaler da de investerte stort i nytt fjøs. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Unge bønder trenger forsikring

Sykdom hos dyrene er det bøndene frykter mest. For å få hilse på grisene, må alt av utstyr, inkludert briller og kamera, desinfiseres. Selv må vi dusje og ta på lånt nyvasket kjeledress, sokker og støvler. Vi må dekke til hender, munn og hår.

Men det er ikke bare dyras helse som skal sikres. De siste åra har grisebonden blitt mer opptatt av å forsikre seg og familien i tilfelle både sykdom og ulykke. Alder, familiesituasjon, investeringsnivå og yrkesvalg gjør at hun mener det er ekstra viktig å sørge for å ha de riktige forsikringene akkurat nå.

– Vi har investert mye i nytt grisehus, og da synes jeg det er viktig at familien min er sikret hvis det skulle skje noe med meg. Jeg vil ikke at de skal måtte bekymre seg for økonomien, sier hun.

Bondens viktigste ressurs

Det var byggingen av det nye grisefjøset for snart to år siden som gjorde Ruud-Wethal bevisst på forsikringer. De brukte mye tid og penger på å investere i gården, men innså at de hadde vært litt slappe med å forsikre seg selv.

– Jeg var delvis dårlig forsikra før vi bygde nytt, men det at vi tok en så stor risiko der, gjorde at vi fikk litt fokus på at vi som arbeidskraft var viktige. Jo større risiko, jo viktigere er det å være forsikret, sier hun.  

– Det er bonden på gården som er det viktigste ressursen både for gården og for familien.

Hun syntes det var mye vanskeligere å vite hvordan hun burde forsikre seg selv enn hvordan hun burde forsikre utstyr, dyr og gård.

Kjekt med alt på ett sted

– Jeg brukte veldig mye tid på å sette meg inn i ulike forsikringsordninger og finne ut hva vi har gjennom det offentlige og gjennom ulike forsikringsselskaper, sier hun.

De var også nøye med å velge riktig dekningsgrad for sin situasjon. På grunn av både best pris og best dekning, endte de opp med forsikringene Landkreditt Forsikring (tidligere Landbruksforsikring) tilbyr gjennom Norges Bondelag.

Hun synes det er veldig oversiktlig og fint å ha alle forsikringene samlet på ett sted og er godt fornøyd med å ha valgt nettopp Landkreditt Forsikring.

Se hvilke personforsikringer du trenger her

Selv om Gry-Heidi og Marius har Norges farligste yrke, er ikke dette noe de tenker på i hverdagen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Norges farligste yrke

Det å være bonde er et av de farligste yrkene i Norge. Landbruket er den fastlandsnæringen som har flest dødsulykker. 

Ifølge rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» utsettes minst seks prosent av bøndene i Norge utsettes for en ulykke med personskade årlig. Hvert år er rundt 2700 bønder utsatt for alvorlige ulykker på arbeidsplassen. Kun et fåtall rapporteres til Arbeidstilsynet.

Ikke bekymret

Ruud-Wethal er godt klar over at yrket hennes er farlig, men det er ikke noe hun tenker på i hverdagen.

– Hvis man skulle gått rundt og vært bekymra i det daglige, hadde man kanskje valgt et annet yrke. Men ting skjer, og de skjer ofte i en stresset arbeidssituasjon.

Hun tror det viktigste er å innarbeide gode arbeidsrutiner og å ha respekt for både dyr og maskiner. Hun sørger for å jobbe bevisst hele tiden, slik at det sitter i kroppen og skjer nærmest av seg selv også når det oppstår hektiske og stressende arbeidssituasjoner.

Mange av ulykkene som rammer bønder er knyttet til store, tunge maskiner. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Håndtering av dyr og maskiner

– Noe av det farligste du kommer borti som bonde, er håndtering av dyr. Vi driver jo med smågrisproduksjon, og av og til kan purkene være sinte. Da må vi passe oss og ta forholdsregler, sier hun.

I tillegg til håndtering av dyr, særlig i forbindelse med flytting, er bruk av store, tunge maskiner den arbeidsoppgaven i landbruket det er knyttet størst fare til.

Smågrisbonden tenker gjerne litt ekstra gjennom arbeid som involverer store høyder eller potensielt farlige maskiner.

– Det handler jo egentlig om å forebygge og tenke gjennom situasjonen på forhånd. Da vi bygde om låven, gjorde vi mye for å sikre mot fall fra høyder. Grisehuset er også bygd for å gi en god arbeidsflyt, sier hun.

Mange farlige arbeidssituasjoner oppstår når man er stresset og har det travelt. Ruud-Wethal trekker frem onner og grisingsperioder som spesielt hektiske. Da kan det være fort gjort at man glemmer å tenke seg om og ikke er forsiktig nok.  

Det er risiko knyttet til store dyr, spesielt når man flytter på eller håndterer dyra. Gry-Heidi tar alltid forhåndsregler i fjøset. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kompetente rådgivere

Hild Osa er leder for personforsikring hos Landkreditt Forsikring. Hun forteller at mange bønder ikke orker å sette seg inn i de ulike forsikringene og dekningsgradene slik ekteparet på Wethal gård har gjort. Heldigvis er ikke det nødvendig heller.

Landkreditt Forsikring har rådgivere ute i distriktene. De har god kunnskap om landbruket og hjelpe bonden med å kartlegge hvilke forsikringer og dekningsgrader han eller hun trenger.

Viktig å starte når du er ung

Osa opplever at unge bønder tenker mindre på slike ting enn de som begynner å bli eldre. Derfor trenger de kanskje også en ekstra påminnelse. Hun understreker at det er viktig å forsikre seg fra ung alder, spesielt for bønder.

– Mange av forsikringene krever helseerklæring, og det sier seg selv at helsa ofte er bedre når man er yngre. Venter du for lenge, kan du risikere å ikke få forsikring, advarer hun.

Forsikringene er dessuten rimeligere når du er ung. For 279 kroner i måneden kan en ung bonde få en forsikringspakke som inkluderer ulykkesforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom, livsforsikring og helseforsikring.

Sikrer raskt behandling

– I tillegg til å være en spesielt utsatt yrkesgruppe når det kommer til ulykker, jobber bønder ofte som selvstendig næringsdrivende. De er avhengig av at de kan komme raskt tilbake på jobb, sier Osa.

En helseforsikring fra Landkreditt Forsikring inkluderer behandlingsgaranti. Det betyr at bonden får tilgang til videolegetime på mobilen, spesialistvurdering innen ti dager og behandling eller operasjon innen 20 dager. I tillegg har hele familien tilgang på den døgnåpne helsetelefonen KRY.

– Helsekøene i Norge er jo først og fremst på de ikke-livstruende plagene, og da må man kanskje vente et år på behandling. For en bonde som ikke kan gå sykemeldt, er det ekstra viktig med rask behandling for å komme tilbake i jobb så fort som mulig, sier Osa.

Marius har tegnet Bondes yrkesskadeforsikring fordi han er selvstendig næringsdrivende, og derfor ikke dekket av arbeidsgiver. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Liv, sykdom og ulykke

Ekteparet Ruud-Wethal har begge valgt å tegne en livsforsikring. Investeringsnivået på gården gjorde at de valgte den maksimale dekningsgraden på 40G.

– Det er for å sikre at den som blir igjen skal kunne sikre både familien og bostedet videre, men også for at det skal være mulig å drifte gården videre. Det skal være en arbeidsplass her hvis det skjer noe med én av oss. Vi er jo to om dette, sier hun.

De har også tegnet ulykkesforsikring og kritisk sykdomsforsikring. I tillegg til å dekke behandlingsutgifter, gir ulykkesforsikringen en engangsutbetaling dersom en av dem er utsatt for en ulykke. En slik utbetaling får man også med kritisk sykdomsforsikring dersom man får en diagnose eller blir kritisk syk.

I en slik situasjon ville livet naturligvis bli snudd litt på hodet, og Ruud-Wethal tror engangsutbetaling kunne blitt brukt til å gjøre den opplevelsen bedre.

– Da kan vi ta oss en tur eller skape noen gode minner – eller tilpasse hjemmet, hvis det skulle være nødvendig, sier hun.

For Gry-Heidi og Marius er det viktigste med gode forsikringer at hele familien er ivaretatt om noe skulle skje. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Uføre og yrkesskade

På grunn av omsetning og yrke er de ikke like godt sikret gjennom Nav som vanlige arbeidstakere er. Derfor har de tegnet uføreforsikring.

– Fordi det er lenge til vi blir pensjonister, så sikrer denne oss hvis vi skulle bli syke over lang tid. Det er viktig, sier Ruud-Wethal.

Mannen er anleggsgartner i tillegg til bonde. Som selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak, er han ikke dekket av arbeidsgiver, slik arbeidstakere er. Derfor har han valgt å tegne Bondens yrkesskadeforsikring og helseforsikring med behandlingsgaranti.

Selv har hun yrkesskadeforsikring og rettigheter til sykepenger gjennom Nav gjennom jobben i Norges Bondelag.

– Jeg har fortsatt lenge igjen å leve, og det er en god del år til jeg blir pensjonist. Det å kunne være trygg på at verken jeg eller familien min trenger å bekymre oss økonomisk hvis noe skulle skje, er veldig viktig. Nå er vi trygge på at vi er godt dekket.