Hopp direkte til innhold

Drøyt halvparten hadde overskudd

15.200 skogeiere hadde i snitt et overskudd på kr 63.000 i 2016, men det var omtrent like mange som hadde negativt resultat.

Om bloggen

I bloggen vår, Sunt bankvett, vil vi presentere aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne innlegg om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.

Av de drøyt 29.000 skogeiere med næringsvirksomhet i skogen var det 14.000 personer som hadde et negativt driftsresultat fra skogen i 2016.

Tømmersalg utgjør 72 prosent av inntektene

Salgsinntektene fra tømmer og ved på eiendommene med positivt driftsresultat var i gjennomsnitt på 118.000 kroner. Andre inntekter fra skogbruk, som blant annet omfatter den inntektsførte delen av skogfond og leieinntekter fra skogshytter og jakt, var på kr 45.000 kroner. I gjennomsnitt utgjorde driftsinntektene 163.000 kroner per eiendom, mens driftskostnadene var på 100.000 kroner.

Dette viser tall SSB har analysert på bakgrunn av regnskapsdata fra ligningsskjemaer for 2016 i kombinasjon med opplysninger fra statistikkene over skogeiere og skogeiendommer.

Fokus på ulike tømmerpriser

Driftsresultatet i prosent av omsetningen, driftsmarginen, var i snitt 18 prosent. Tar vi for oss kun de eiendommene som hadde overskudd, var driftsmarginen 40 prosent. Det er store variasjoner i tømmerpris over landet, noe som er en av årsakene til denne forskjellen.

På Allskogs årsmøte nylig ble dette en diskusjon om dette. Der kunne det vises til at skogeiere på Møre kunne få 140 kroner mindre per kubikkmeter enn skogeieren i Trøndelag fikk. For samvirkeorganisasjonen skaper dette et dilemma. Uansett hvordan det blir håndtert, kan det bli en utfordring for lojaliteten blant medlemmene.

– Når vi hører om prisforskjeller opp mot 140 kroner per kubikkmeter på sagtømmer, så er det et for stort gap. Vi vil aldri kunne garantere like priser over hele Allskogs geografi, men forskjellene bør være minst mulig og de må underbygges og forklares, sa styreleder Eiliv Due i følge Skogeierforbundets hjemmesider.

Skogfond med skattefordel er betydelig

Samlet skattefordel fra skogfond utgjorde 227 millioner kroner. Med skattefordel mener SSB det beløpet inntekten blir redusert med som følge av at 85 prosent av tilbakeført skogfond ikke beskattes. Det er positivt å se at fordelen med skogfond utnyttes omtrent like mye på eiendommer mer overskudd som med underskudd.

Skogeiere med skog som næringsvirksomhet fikk også utbetalt 93 millioner kroner i tilskudd til dekning av investeringer i skogbruket med skattefordel. I gjennomsnitt var skattefordelen 7.800 kroner og utbetalt tilskudd 3.200 kroner.