Hopp direkte til innhold

Dette bestemmer ditt valg av traktor

Bondens lojalitet bestemmer traktorvalget, men også tilgang og kvalitet på service er viktig. Her kan du lese begrunnelsene.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Ved det svenske universitetet i Linköping gjennomførte svenske og internasjonale studenter en spørreundersøkelse blant bønder som nylig hadde kjøpt ny traktor. Spørsmålet var ganske enkelt: Hvorfor kjøpte du nettopp den traktoren?

Lojalitet sentral faktor

– Vi har bare snakket med et fåtall og kan allerede se et visst mønster. Noen forhold som vi trodde var uviktige har vist seg å være viktig, forteller Maggie O´Neill som var en av kursdeltakerne. Hun undersøkte markedet i Frankrike og Peru.

Primært velges traktormerker fra eget land når det er mulig. Men i forlengelsen av denne lojaliteten ser man også generell merkelojalitet og betydningen av forholdet til selger.

Service viktig

Det er ikke overraskende, men tilgangen og kvaliteten på service er viktig ved valget av traktor. Det kan også dreie seg om kort vei til traktormerkets serviceverksted. Andre bønder svarer at personlig relasjon til verkstedet er betydningsfullt.

De fleste bøndene som ble spurt satt pris på at handelen var oversiktlig og lett å gjennomføre. Men noen ville gjøre hele jobben selv og tok gjerne jobben selv med import av traktoren hvis det ga et rimeligere resultat.

Teknikk eller prestisje

Når det gjelder teknisk utvikling på traktoren man vurderer å kjøpe, kan det se ut til at svarene går i to ulike retninger. Noen bønder svarte at nye funksjoner var et pluss, mens andre ønsket å ha det så enkelt som mulig.

De som gjennomførte undersøkelsen var overrasket over at mange bønder så på traktoren som noe mer enn et arbeidsredskap. Traktoren var forbundet med prestisje og et image man ville markere overfor omverdenen.

Slik som de andre jeg har

Mange kjøpte samme traktormerke også av andre årsaker enn lojalitet eller service. En begrunnelse som ble avdekket var det var praktisk ved å ha samme merke som de eksisterende traktorer på gården med tanke på for eksempel reservedeler.

Studentene fulgte studiet "Marketing and consumer behaviour" og hadde i utgangspunktet ikke kunnskap om traktorer. På et seminar var halvparten av studentene internasjonale. Telefonintervju ble gjennomført verden over. Målgruppen var bønder som nylig hadde kjøpt ny traktor.