Hopp direkte til innhold

Det lille ekstra kan gi stor effekt

Setter du av litt mer hver måned til fondssparingen din, vil det utgjøre en stor forskjell over tid, viser vårt regneeksempel.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Fondssparing er på fremmarsj. I følge tall fra Verdipapirenes forening (VFF), hadde nordmenn nær 853.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond per 31.12.2017, noe som var en økning på omtrent 34.000 fra 2016. Samtidig økte det gjennomsnittlige sparebeløpet med 18 kroner i snitt, til 914 kroner.

Tar du steget og starter fondssparing nå, er du med andre ord i godt selskap. Med en spareavtale bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Beløpet blir automatisk trukket fra din bankkonto, og det er fullt mulig å endre det månedlige beløpet underveis i en spareavtale. Enkelt og fleksibelt.

Kan du spare litt ekstra?

Har du allerede spart en stund, kan tiden være inne for å gjennomgå spareavtalene og vurdere en endring av beløpene.

For å vise deg hvor mye litt ekstra kan utgjøre i det lange løp, har vi laget et spareeksempel med vår sparekalkulator.

Her har vi simulert fondssparing i aksjer med en avkastning på 7 prosent per år, over en periode på 20 år. I eksemplene er det forutsatt en månedlig sparing på 300 kroner og 500 kroner. Legger man til grunn en årlig avkastning på 7 prosent, så viser sparekalkulatoren under at saldoen har vokst til cirka 156.300 kroner for det minste sparebeløpet, mens med en månedlig sparing på 500 kroner sitter man igjen med cirka 260.450 kroner.

Dersom du hadde økt din sparing til henholdsvis det dobbelte per måned, fra 300 til 600 kroner, og fra 500 til 1.000 kroner, ville saldoen ha økt til cirka 312.550 kroner med en månedlig sparing på 600 kroner. Ved å øke sparingen fra 500 kroner per måned, til 1.000 kroner per måned, viser sparekalkulatoren at saldoen etter 10 år hadde økt til nær 521.000 kroner.

Gjort i en fei

Hos oss er det enkelt å øke den månedlige sparingen. Du logger deg ganske enkelt inn i nettbanken og finner din fondsoversikt under fanen Sparing. Det er her du administrerer dine spareavtaler, enten du vil øke beløpet i en eksisterende avtale eller starte en ny.

Fortsatt på gjerdet?

Vurderer du å spare i fond? Lek deg litt i sparekalkulatoren, og få et inntrykk av hvordan sparingen din kan se ut over tid.

Jeg vil opprette en spareavtale.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markeds utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.