Hopp direkte til innhold

Arbeidstilsynet skal mer på gårdsbesøk

Landbruk er et av satsingsområdene for Arbeidstilsynet i 2018. Som bonde er du i målgruppen for et tilsyn.

Arbeidstilsynet har plukket ut hva som skal være deres nasjonale satsinger for 2018. Foruten jord og skogbruk, skal de ha fokus på bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, akvakultur og dykking.

Jordbruk med flest ulykker

Årsaken til at landbruket er i fokus er flere. I lang tid har næringen vært den mest ulykkesbelastede i Norge. I tillegg er bønder også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk.

Kort sagt skal det som betegnes som arbeidslivskriminalitet avdekkes og bekjempes på alle områder. Dette vil skje gjennom tilsyn og veiledning. Arbeidstilsynet skiller mellom varslet tilsyn, hvor du får brev på forhånd, og uvarslet tilsyn. I sistnevnte tilfelle kommer Arbeidstilsynet ofte som følge av anonyme tips om sosial dumping eller manglende teknisk trygghet.

Utsatte husdyrbønder

Den mest ulykkesutsatte delen av landbruket i Norge er husdyrbønder. Men også på et annet område er husdyrbønder utsatt. De representerer den gruppen bønder som har mest alenearbeid og kan ha psykososiale utfordringer, mener Arbeidstilsynet.

Noen områder er spesielt for svin- og fjørfeprodusenter. Det er organisk støv, som kan føre til astma, allergi og andre luftveisplager. Dette siste punktet gjelder også kornbøndene, ifølge Arbeidstilsynet.

Også fokus på arbeids- og lønnsvilkår

Deler av jordbruket er i følge en omtale fra Arbeidstilsynet preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere. De tenker spesielt på bønder innen produksjonene bær, frilansgrønnsaker og frukt. Her er det utfordringer knyttet til utenlandske arbeidstakere med fokus på sosial dumping og useriøsitet.

– Jordbruket var en av de første næringene hvor det ble brukt utstrakt bruk at utenlandsk arbeidskraft, og da spesielt innen sesongarbeid innen høsting av grønnsaker, frukt og bær. Aktuelle temaer er blant annet innkvartering av arbeidstakere, arbeidstid, arbeidsavtaler og lønn.

Avløserlagene er bemanningsforetak

Avløserlagene i jordbruket vil også være i fokus fordi de regnes som bemanningsforetak. Her er det utfordringer knyttet til arbeidstid, arbeidsavtaler, opplæring m.v. Til slutt nevnes også skogbruket med sluttavvirking i bratt terreng med kabelkran eller hogstmaskiner.

Arbeidstilsynet har som oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og skal jobbe for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv. De skal også formidle kunnskap om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet.