Hopp direkte til innhold

Alt for kundene

I disse dager feirer Landkreditt Utbytte fem år siden oppstart. Det har vært en formidabel reise for andelseierne. Møt forvalteren som tar beslutningene som påvirker kundenes sparepenger.

I februar 2013 så Landkreditt Utbytte for første gang dagens lys.

Det har vært en formidabel reise i vekst. For med 17 prosent årlig avkastning har Landkreditt Utbytte hatt en utvikling som slår de fleste sammenlignbare fond.

Fondet, som skilter med toppkarakter både hos analytikerne i Morningstar og i fondsrangeringen i Dine Penger, har i løpet av tre år gått 14-gangeren i størrelse; fra 100 millioner til 1,4 milliarder kroner.

Tung i bank og finans

Landkreditt Utbytte er tungt vektet i bank og finans, og sektoren for finansiell tjenesteyting utgjør drøyt 60 prosent av fondets portefølje. 

– Vår portefølje av bankaksjer og egenkapitalbevis gir en egenkapitalavkastning på 10-12 prosent. Få sektorer kan matche dette, sier forvalter Sigurd Klev.

I løpet av det siste året har forvalteren vektet seg kraftig ned i sjømatsektoren.

– Når vi har gått fra 25 prosent til null i sjømat er det fordi vi tror på bedre risikojustert avkastning andre steder.

Risikojustert avkastning

Sigurd Klev er forvalteren som er ansvarlig for at andelseiernes midler skal få høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Når andelseiernes midler skal ut av eller inn i en bestemt aksje er det han som tar avgjørelsen.

Så hvordan gjør han det?

På Oslo Børs Hovedindeks er det 100 selskaper som betaler utbytte. Av disse 100 er det 60 som per i dag har en selskapsverdi på over 1 milliard kroner. Landkreditt Utbytte er inne i 32 av disse.

– Vi forsøker å finne selskaper med stabile inntekter og lavest mulige svingninger. I tillegg må selskapene ha en forpliktende utbyttepolitikk.

Denne strategien har så langt gitt høy risikojustert avkastning målt mot sammenlignbare fond.

Hvordan har du fått til den avkastningen som nå ligger på bordet?

– Det er en rekke faktorer som kan forklare det, men filosofien er enkel. Vi har et investeringsmål i fondet som er å gi høyest mulig risikojustert avkastning. Vi skal kjøpe i dag på markedskurs med en forventning om at kjøpet skal gi avkastning i fremtiden. Dette skal tikke jevnt og trutt, sier Klev.

– Vi har også den laveste risikoen blant sammenlignbare fond. Det er med på å drive opp interessen for fondet, sier han.

Er det noen spesielle selskaper du holder deg unna?

– En hovedregel er at jeg må forstå selskapene. Vi investerer for eksempel ikke i bioteknologi-selskaper, som har alt for stor risiko. Det samme gjelder shipping.

Å gjenkjenne mønster

Klev avslører også at han sier mer nei enn ja, når det skal treffes beslutninger.

– Jobben min er å gjenkjenne mønster. Et av suksesskriteriene er alt vi sier nei til. Slik sett er jeg ikke en populær mann hos meglerne, smiler han. Jeg jobber utelukkende for andelseierne.

Hvor tett må du følge selskapene?

– Vel, selskapene følges nokså tett, blant annet med kvartalspresentasjoner, investormøter og gjennom nyhetsbildet.

Men han sier samtidig at erfaringen er at dersom man går for dypt inn i materien, er det lett å miste overblikket.

– Du må leve med at du gjør feil. Om antall riktige beslutninger overstiger antall dårlige beslutninger blir summen av dette målet på suksess, sier han.

– Vi kommer til å få perioder hvor det svinger

Lurer på hvor forvalteren selv bruker sine sparepenger? I Landkreditt Utbytte selvsagt. Det samme gjelder venner og kollegaer. Så han har etter hvert mange å svare for, også i nærmiljøet.

– Alt som er til overs sparer jeg i Landkreditt Utbytte, sier han.

Etter fem år med solid avkastning bedre enn de fleste av konkurrentene, advarer han imidlertid om å tro på 17 prosent hvert år.

– Vi kommer til å få perioder hvor det svinger. Derfor er det viktig å være åpne og ærlige om hva vi driver med, og at vi ikke skal love noe vi ikke kan holde.

Han minner om at det nå har vært en veldig lang periode med oppgang i finansmarkedene. Inngangen til 2018 har imidlertid vært volatil.

– Den neste tiden tror jeg blir mer ruglete, men det er ikke dermed sagt at jeg tror ting skal kollapse.

Landkreditt Utbytte viser oppgang hittil i år.

– Vi har levert god risikojustert avkastning, og det har vi som målsetting å fortsette med. Generelt må vi imidlertid nedjustere våre avkastningsforventninger sammenlignet med realisert avkastning siden 2009.

Hva er du mest fornøyd med?

– Jeg er fornøyd med at vi i teamet i Landkreditt Forvaltning i samarbeid med banken og vårt salgskorps har lykkes med å skape et produkt som kundene har investert i, at kundene er fornøyde og at fondet vokser. For først og fremst handler dette om å skape langsiktige verdier for kundene våre.

Fakta om Landkreditt Utbytte

Aksjefondet Landkreditt Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i norsk økonomi. Sigurd Klev har vært ansvarlig for forvaltningen av fondets portefølje siden etableringen i februar 2013.