Hopp direkte til innhold

2017 ble et sterkt år for Landkreditt Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte i fjor 7,70 prosent avkastning til andelseierne.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Fjorårets siste måned isolert sett ga 0,54 prosent avkastning, med positivt bidrag fra alle posisjonene i fondet. 

I emisjonsmarkedet ble desember en roligere måned etter en meget aktiv høst. For 2017 som helhet ble det emittert nye høyrenteobligasjoner for totalt 58,4 milliarder kroner i det norske markedet, sammenlignet med 20,7 milliarder kroner i 2016.

Aktivitetsnivået i annenhåndsmarkedet var relativt moderat i desember, men likviditeten i markedet vurderes fortsatt som tilfredsstillende. Rentepåslagene på «dobbel B» kreditter i norske kroner falt i løpet av måneden, mens rentepåslagene på «enkel B» kreditter holdt seg stabile.

Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,21 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 34 utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.