Hopp direkte til innhold

Uten melkekvote i to år

Det tar lang tid å tilpasse seg en ny situasjon. Etter to år uten melkekvoter i EU er det fortsatt overproduksjon og lave priser. Også i Norge er det uro rundt kvotene.

1. april 2015 ble kvotesystemet for melk innen EU fjernet. Det skjedde ikke over natten, men hadde vært varslet i lang tid. Nå to år senere ser vi at melkeprodusentene sliter videre med overproduksjon og kraftig utvikling mot større bruk. Prisene er fortsatt lave, men relativt stabile.

Produserer melk med tap i dag

Man regner med at de fleste bønder i EU selger melken med tap som følge av lave priser. Overproduksjonen havner som melkepulver og dette lageret stiger. Man regner med at det nå ligger på rundt 420 000 tonn. Europeiske melkeprodusenter kan nok ikke regne med å vinne i konkurransen med verdensmarkedet.

På en konferanse i Roma forrige måned spådde International Farm Comparsion Network (IFCN) at markedet vil stabilisere seg på en melkepris tilsvarende kr 3,50 i 2025. Dette vil være nivået som gir en balanse mellom tilbud og etterspørsel på verdensbasis. Samtidig spår IFCN at omtrent halvparten av melkeproduksjonen i verden vil foregå i den sørlige delen av Asia

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Irsk rekordøkning og fall på to år

Vi ser et betydelig antall danske og svenske melkeprodusenter som gir seg. I Sverige viser statistikken at 13 prosent av produsentene har sluttet på to år. Situasjonen er like ille lenger syd i Europa. I Spania regner man med at ti prosent av melkeprodusentene har sluttet disse to første årene uten melkekvoter.

Noen etterlyser reguleringer og politiske tiltak for å kunne opprettholde produksjonen på vanlige gårdsbruk. Det er lite som tyder på at EU vil velge noen vei tilbake til kvotesystemet. Fjorårets krisepakke førte til at 44 000 melkeprodusenter reduserte sin produksjon, noe som igjen førte til

852 000 tonn mindre melk i markedet

Irske melkeprodusenter var blant de som økte sin produksjon kraftigst rundt avviklingen av kvotesystemet for to år siden. Ett år etter avviklingen hadde produksjonen økt med 18 prosent. Nå er imidlertid produksjonen kraftig redusert. I februar 2017 ble det produsert 7,8 prosent mindre melk enn tilsvarende måned året før.

Melken betyr mindre i norsk landbruk

Fagsider om landbruk

Sjekk vår guider innen eierskifte, investering eller hvordan du skal sikre fremtiden på gården.

Les våre fagsider

På 80-tallet ble det produsert 1 900 millioner liter melk i Norge. Fra 90-tallet og utover har vi hatt en kombinasjon av reduksjon i produksjonen og en større import av melkeprodukter. Nå er produksjonen rundt 1 500 millioner liter.

Økningen i gjennomsnittlig melkekvote har flatet noe ut de siste tre årene og ligger for 2017 på 186 800 liter. Det er nå knyttet spenning til hvordan endring av antall melkekvoteregioner vil påvirke etterspørsel og pris på kvote.

Utviklingen i Norge går også mot konsentrasjon på relativt færre og større bruk. Totalt sett har betydningen av norsk melkeproduksjon vært dalende. I 1959 sto melkeproduksjonen for 38 prosent av produksjonsinntektene i landbruket. I 2015 var andelen falt til 29 prosent.