Hopp direkte til innhold

Tar fra de store og gir til de små

Når EU nå skal vurdere framtidas landbrukspolitikk, er omfordeling av landbruksstøtte et aktuelt virkemiddel. Mer lokal tilpasning er også et mål.

EU har startet en prosess for hvordan europeisk landbrukspolitikk skal se ut etter 2020. Et felles mål for Europa, men med mulighet for individuelle løsninger på regionnivå, er et sentralt punkt.

– Hvert medlemsland skal etablere en strategisk plan under en felles landbrukspolitikk. Samtidig vil medlemslandene også ha mer å si når man utformer rammen for gjennomføring og kontroll, skriver EU-kommisjonen i et notat om framtidig landbruk.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Fortsatt felles mål for landbrukspolitikken

Det presiseres i dokumentet fra EU-kommisjonen at dette ikke er et skritt bort fra en felles landbrukspolitikk for EU.

– Det er imidlertid fornuftig å erkjenne at det ikke finnes én enkelt løsning. Hvordan er de lokale forholdene? Hvordan er bøndenes spesielle forhold?

Stor skjevhet i hvor støtten havner

2015 var det første året for gjennomføring av den nyeste landbrukspolitiske reformen i EU. Da mottok 20 prosent av bøndene omtrent 80 prosent av den direkte støtten. Dette har ført til bekymringer i debatten om økonomisk effektivitet og sosial likestilling.

Fordeling sier noe om strukturen i landbruket i EU. På den annen side kan over halvparten av de som mottar støtte betegnes som små virksomheter. I antall de fleste utbetalinger (72% i 2015) går til mellomstore foretak. Disse virksomhetene, som er fra 50 til 2.500 dekar, disponerer 71 prosent av jorda i EU.

Redusert støtte til de store

Som et av flere tiltak for å oppnå mer gjennom støtteordningene, foreslås et tak for støtte. Et annet forslag er å se på muligheten for gradvis redusert arealstøtte ut fra størrelse.
Dette innebærer at det er et økt fokus på omfordeling for å kunne støtte små- og mellomstore virksomheter på en bedre måte. Samtidig ønsker EU å ha fokus på at heltidsbøndene gis muligheter.

Lokale løsninger for generasjonsskifte

EU har begrenset myndighet til å blande seg inn i lokale skatte- og avgiftsregler som hindrer gode generasjonsskifter på gårdene. Kommisjonen vil gi medlemslandene frihet til å utvikle gode løsninger som passer i det enkelte land.

– Støtte til den nye generasjonen av bønder kan kombineres med hensiktsmessige tilskudd for å legge til rette for generering og deling av kunnskap mellom generasjoner, samt gjøre planlegging av overdragelsen lettere.

Finansielle virkemidler for å dempe risiko

Den felles jordbrukspolitikken skal også bidra til å redusere risikoen i de første årene etter at man har overtatt, ved å gi en EU-omfattende støtteordning for nyetablerte virksomheter.

– Tilgang til finansielle instrumenter til støtte for bedriftsinvestering og arbeidskapital skal tilrettelegges og tilpasses de nye bøndenes investeringsbehov og høyere risikoprofil.