Hopp direkte til innhold

Takk for tilliten!

Vi har bak oss et år med solid avkastning i alle de fem rente- og aksjefondene som vi forvalter. Det gleder vi oss over, sammen med dere andelseiere. Takk for tilliten dere viser oss ved å investere sparekapital i Landkredittfondene!

Spørsmål om fond

Har du behov for å snakke med oss om fond? Våre eksperter hjelper med å finne den riktige sparingen for deg.

Kontakt meg om sparing i fond

Det har vært litt av et år! Oljeprisen har økt fra nivåer under 30 dollar, til i dag å ha lagt seg til litt over 50 dollar per fat. Og etter åtte år med nullrentepolitikk og pengetrykking ser vi omsider tegn til noe høyere vekst i verdensøkonomien. Dette vil forhåpentligvis gi seg utslag i bedre selskapsresultater. Verdipapirmarkedene ser ut til å kunne leve med at britene vendte tommelen ned for fortsatt EU-medlemskap, og at amerikanerne har vendt tommelen opp for twitter-orakelet Donald J. Trump.

Litt mer enn vanlig

Det siste året har rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra gitt henholdsvis 4,8 prosent og 10,9 prosent avkastning til andelseierne. Forutsatt at fjorårets utbyttebetaling har blitt reinvestert i fondet har aksjefondet Landkreditt Utbytte levert 20,4 prosent avkastning i perioden. Aksjefondene Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global har gitt henholdsvis 17,8 prosent og 15,7 prosent avkastning til andelseierne det siste året.

Som dere alle vet, historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utviklingen, forvalters dyktighet, risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan også bli negativ i perioder som følge av kurstap.

Økende risikovilje

Det siste året har økte råvarepriser løftet aksjekursene på Oslo Børs i betydelig grad. Samtidig har økt oljepris bedret sentimentet i selskapene som leverer tjenester og utstyr til oljeindustrien. Dette har gjort det mulig å få restrukturert finansielt svake selskaper, ofte etter tøffe forhandlinger mellom aksjonærer, obligasjonseiere og banker. Slik vi vurderer det, er det lenge siden kredittkvaliteten i våre renteporteføljer har vært så god som nå.

Tydelige mandater

Alle de fem fondene som vi tilbyr har tydelige forvaltningsmandater og profiler i markedet. Vi kan ikke love dere en gitt avkastning fremover, men vi lover å forvalte fondene så godt det lar seg gjøre innenfor fondenes definerte investeringsmål og risikorammer.

Aksjesparekonto

Jeg vil minne om at en ny spennende løsning for aksjesparing for privatpersoner – aksjesparekonto - lanseres i løpet av 2. halvår 2017. Landkreditt vil tilby aksjesparekonto og det er tidligere lagt ut informasjon om denne løsningen på våre nettsider.

God påske

Jeg håper at dere også i fortsettelsen gir oss den tillit det er å få lov til å forvalte deres midler i fondene våre. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god påske!