Spar langsiktig og samfunnsnyttig

Med innføring av høstens nye spareordninger har det blitt mer skattegunstig for nordmenn å spare langsiktig. Men det er også en annen positiv sideeffekt.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Med innføring av ny individuell pensjonssparing (IPS), samt aksjesparekonto for privatpersoner, ønsker myndighetene å stimulere til at flere nordmenn flytter investeringene fra bolig til næringslivet. En positiv sideeffekt er at det er mer samfunnsnyttig sparing.

- Historisk har det vært en mangel på langsiktig egenkapitalfinansiering i Norge. En positiv sideeffekt av at flere nå kommer til å spare i IPS-ordningen, eller i aksjesparekonto, er at dette kan bidra til å tilføre langsiktig risikokapital for norsk næringsliv, sier adm. direktør Per-Erling Mikkelsen i Landkreditt Forvaltning.

En annen effekt av dette vil være at norske husholdningers sparing over tid vil bli spredt på flere ulike aktivaklasser, og ikke bare eiendom.

- Risikoen i sparingen blir mindre ensidig sammensatt, og det er bra, konkluderer Mikkelsen.

Skattegunstig 

IPS-ordningen trådte i kraft 1. november, og med det har individuell sparing til pensjon blitt enda mer skattegunstig. I Landkreditt Bank tilbyr vi IPS. 

Med IPS vil vil du kunne spare inntil 40.000 kroner i året. Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt på 24 prosent, slik at du kan få igjen inntil 9.600 kroner på skatten året etter.

Pengene du sparer er fritatt fra formuesskatt og det er ingen skatt på avkastning underveis. Pengene er bundet frem til du er 62 år.

Tenk langsiktig

Det er viktig å være klar over at det er valg av strategi for din samlede portefølje som bestemmer det aller meste av variasjonen i avkastningen i sparingen din over tid. I praksis er det den miksen du har mellom aksjer og renter som betyr mest. Valg av enkeltfond og tilbyder betyr relativt sett mindre.

De aller fleste av oss som sparer langsiktig vil være best tjent med en strategi med en relativt høy andel plassert i aksjer, i et begrenset antall ulike fond, og å sitte langsiktig med disse fondene. Det enkle er ofte det beste, også her.

Dersom du tror at dette er noe for deg, kan du lese mer om aksjesparekonto og IPS på våre nettsider. Dersom du har flere spørsmål er det bare å ta kontakt med en av våre sparerådgivere.