Hopp direkte til innhold

Skal du eie eller leie jord?

Selv om det for mange er ønskelig å eie jorda du driver, bør du vurdere hva som er riktig løsning: Eie eller leie.

I en artikkel tidligere i sommer beskrev jeg hvordan skotsk landbruk i grove trekk består av store, landeiere på den ene siden og aktive bønder som for det meste er forpaktere. Litt overraskende for meg var at bøndene jeg møtte var så positive til situasjonen.

Danske bønder vil helst eie jorda selv

Mer enn en tredel av alt landbruksareal i Danmark er leiejord. Fra 1982 til i dag er denne andelen fordoblet. Halvparten av de som regnes som heltidsbønder leier jord. I 1982 var andelen 30 prosent. Det er tall fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og Seges som viser dette.

Men egentlig vil også danske bønder selv eie jorda. Undersøkelsen fra Seges viser at 9 av 10 ønsker å eie framfor leie.

Størst utfordring for de yngste

To av tre bønder under 34 år i Danmark leier jord. Utfordringen er naturlig nok størst for de unge. Kapitalsituasjonen i dansk landbruk er vanskelig og det blir derfor bort i mot umulig for unge bønder å kjøpe dansk jord, som fortsatt er relativt sett dyr.

– Forklaringen er at det er enklere å forpakte enn å kjøpe. Det er et spørsmål om å kunne finansiere det. Og så skal jorden jo også være til salg og mange ønsker fortsatt ikke selge, men foretrekker å leie bort, sier Martin Merrild, formann i L&F til Landbrugsavisen.

Fordeler ved å leie jord

Men det er også fordeler knyttet til å leie. Dette dreier seg ikke bare om at det er vanskelig å finansiere jordkjøp. Ved å leie jord unngår bonden risikoen for et eventuelt prisfall på jord. På den annen side kan man hevde at sjansen for det er relativt liten.

Det er også mindre forpliktelser knyttet til å leie jord. Dermed oppstår det en større fleksibilitet for den som leier. Det kan være lettere å trappe ned eller slutte uten at det får store konsekvenser.
Samtidig opplever noen banker her i Norge at nettopp usikkerhet knyttet til leie av jord og kvote gjør det mindre sikkert å låne penger til bønder som investerer i nytt fjøs. Hvis utnyttelsen av fjøset forutsetter mye leiejord, kan det være en risikofaktor.

Mer forpaktning av hele gårder i Danmark

Det registreres flere forpaktninger av hele gårdsbruk i Danmark nå. Årsaken er at eksterne investorer eller formuende privatpersoner fortsatt selv vil eie jorda for å kunne få med seg framtidig verdistigning. Seges mener denne trenden vil fortsette.

– Det er grunn til å forvente at helforpaktning av jord eller hele virksomheten vil utgjøre en større andel i framtiden, skriver Seges i et notat.

Les også: Leier jord og er fornøyd