Rådgiveren har ikke alltid rett

Hvem vil vel ødelegge festen med kjedelige spørsmål om lønnsomhet og driftsplan, når man kan spise marsipankake fra entreprenøren?

Jeg kjente den traff godt, denne uttalelsen fra journalist Camilla Mellemstrand i Norsk Landbruk. I en ytring i det bladet hun skriver for, tar hun for seg hvem som heier på de store investeringene i landbruket. Og hvem som ikke tar ansvar hvis det går galt.

– Det er ikke rådgiverne, ordføreren, banken eller næringssjefen i kommunen som får lide, når tallene i driftsplanen plutselig framstår som en uoppnåelig drøm. Bankene og leverandørene skal ha sitt, uansett hvor lave inntektene blir, skriver hun.

Pådrivere med ulik agenda

Rundt bonden er det mange rådgivere med ulik agenda. Mange vil nok bondens beste, men de samme rådgiverne skal også tjene penger eller oppnå prestisje på de prosjektene bonden starter opp. Dette er viktig for deg som bonde å vite når du tar kontakt med noen for å få råd, en driftsplan eller et tilbud på nybygg.

Det er lett å la seg blende av fine kalkyler og gode tilbud og folk som heier. Selv har jeg flere ganger som rådgiver fått rollen som gledesdreper. De gangene jeg etter en samtale med et bondepar opplever at de legger prosjektet på is, kjenner jeg at jeg har kommet med innspill de tydeligvis ikke har fått tidligere i prosessen.

Realisme til økonomi og arbeid

– Mitt inntrykk er at overraskende mange har lite forhold til sin egen driftsplan. Alle har en plan, men ikke så sjelden er denne først og fremst laget for å få støtte fra Innovasjon Norge. Selv om tallene som står der, er mer eller mindre realistiske, så er de uansett bare et anslag, skriver Camilla Mellemstrand.

Risikoen for om det går som planen beskriver, vil alltid ligge hos den selvstendig næringsdrivende bonden. Jeg må ofte si til bonden at jeg kommer ikke til å møte opp i fjøset for å ta en helgevakt. Mellemstrand skriver det samme veldig treffende:

– Som ellers i livet er det flere som vil være med å spise kake, enn som vil være med å rydde opp når festen er over.

På tross av oss rådgivere

Så må det være lov å si at landbruket i Norge går framover. Ikke på grunn av oss rådgivere, men på tross av. Årsaken til at det går framover er summen av dyktige enkeltbønder som selv tar ansvar for sine handlinger og satser uavhengig av mine klare motargumenter.

Med denne erkjennelsen vil jeg ønske alle bønder en velsignet julehelg.