På jakt etter lavere boliglånsrente?

Landkreditt Bank topper nå Finansportalens liste over de mest konkurransedyktige bankene som tilbyr lån inntil 75 prosent av boligverdien.

Renten på 2,10 prosent er det få banker som kan matche. I tillegg tar vi ingen etablerings- eller termingebyr. Fra vi i Landkreditt Bank begynte med å tilby boliglån i 2002 og kom inn i markedet som en av de aller første uten filialer, har vi ligget i toppsjiktet på renteoversiktene.

Med beina godt plantet på jordet

I Landkreditt har vi lange tradisjoner for å tilby lånekapital til landbruk og bønder. Den tradisjonen vil vi ta vare på, men utvider samtidig satsingen på privatmarkedet. Banken satser dermed på å ha svært gode lånetilbud både til bygd og by.

– Vi har en stor ambisjon om å bli en større tilbyder av boliglån. Med en meget gunstig rente og brukervennlig nett- og mobilbank, er vi en bank for folk flest, sier Lars Johannessen, banksjef for personmarked.

Det er raskt og enkelt å søke lån fra bankens nettside.

Ingen særkrav

Det stilles ingen krav til ulike medlemskap eller at bankens kunder må være organisert i konkrete fagforbund. I Landkreditt ønsker vi å behandle alle likt og å tilby vår gunstige rente til alle som har en tilfredsstillende sikkerhet og betalingsevne.

- Vi tar kundenes ønske om fleksibilitet på alvor og stiller derfor ingen krav til alder og medlemskap. Vi krever heller ikke at kunden flytter alle sine engasjementer over til oss, men håper at våre gebyrfrie tjenester og gode spareprodukter gjør at kunden selv ønsker å flytte alt over – frivillig, forteller Johannessen.

En annerledes bank 

Som kunde i Landkreditt Bank er du en del av et fellesskap som skiller seg fra de tradisjonelle aktørene i finansnæringen. Landkreditt Bank er nemlig eid av et samvirke.

– En slik organisasjonsform innebærer at vi ikke drives av utbytte, men er i større grad en samfunnsaktør som reinvesterer overskuddet til kundens beste, sier Lars Johannessen.

– Og nettopp derfor kan vi levere «kundeutbytte» direkte til låntakerne våre gjennom konkurransedyktige priser, avslutter han.