Overgangsvinduet for aksjesparekonto er utvidet

Stortinget har nå vedtatt at overgangsregelen for aksjesparekonto blir utvidet med ett år. Det er godt nytt for deg som eier aksjer eller aksjefond fra før.

Da ordningen med aksjesparekonto ble innført 1. september i år var det opprinnelig lagt opp til at man i inntektsåret 2017 kunne overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto (ASK) skattefritt frem til utløpet av året.

I Stortinget ble det tirsdag 12. desember vedtatt at «overgangsordningen for aksjesparekonto blir utvidet, slik at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018».

For deg som eier aksjefond eller aksjer fra før er det en virkelig god nyhet. Du kan dermed overføre børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet også neste år. 

Utsett skatten

Husk at du senere også slipper å betale skatt på gevinster dersom du velger å bytte mellom våre aksjefond. Når du senere ønsker å ta penger ut av kontoen, kan du ta ut opprinnelig investert beløp uten at det utløser skatt. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du må betale skatt.

For eksempel, dersom du har investert 100.000 kroner i et av våre fond, som senere har steget 30 prosent, kan du ta ut de 100.000 kronene fra kontoen uten at dette utløser gevinstbeskatning. Dette skattefrie uttaket kan hvis ønskelig benyttes til innskudd i den nye skattegunstige pensjonsspareordningen IPS. 

Dermed har du nå en fin mulighet til å ta en gjennomgang av dine aksjer og/eller aksjefond.