Hopp direkte til innhold

Optimisme blant naboene våre

EUs lønnsomhetsindeks for landbruket viser en positiv tendens andre halvår 2016. Etter flere perioder med nedadgående trend, ser det ut til at optimismen er tilbake.

Det har vært en fallende tendens i indeksen siden starten av 2014. Dette sammenfaller blant annet med fjerning av melkekvotene i Europa. At lønnsomhetsindeksen nå stiger viser også at melkeprodusentene ser mer positivt på situasjonen. I tillegg har det vært en markert økning av eksporten av svinekjøtt til Kina.

Lønnsomhetsindeksen gjennomføres i ti av EUs medlemsland. Bøndene som intervjues svarer på sin oppfatning av hvordan situasjonen er og hva de forventer av økonomien på gården framover. Det er den europeiske organisasjonen Copa-Cogeca som står bak analysen.

Svensker og dansker på topp

Den høyeste nasjonale indeksen finner vi i våre naboland Sverige og Danmark. De ligger på topp sammen med Romania og Italia. Men Danmark er den eneste av de 10 EU-landene som ikke har hatt en økning i indeksen i 2016.

Svenskene har den mest positive utviklingen av våre naboland. 35 prosent av de spurte bøndene anser lønnsomheten som relativt god. Men det er store forskjeller fra svineprodusenter som er fornøyd med utviklingen, til melkeprodusenter som synes det forverrer seg.

Best resultat for danske svin og økologer

Ser vi på totalresultatet for dansk landbruk i 2016, går det i riktig retning med en forbedring på en halv milliard danske kroner. Men det er underskuddet som har blitt mindre. Seges regner med at heltidsbøndenes samlede driftsresultat etter lønn til eier, men før forrentning av egenkapital, er et par milliarder i minus.

De bøndene som gjorde det best i Danmark i 2016 var svineprodusentene og de økologiske melkeprodusentene. De konvensjonelle melkeprodusentene derimot fikk et dårlig resultat, selv om prisene steg noe i løpet av året.

– Det er utsikter til et vesentlig bedre resultat i 2017 for produsenter av svinekjøtt og melk fordi prisene forventes å ligge relativt høyt i hele 2017, sier Klaus Kaiser hos Seges til Landbrugsavisen.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Økologer i finansiell medvind

Mens vi hører om danske bankers frykt for å låne penger til landbruket, kan det bli en annen situasjon for de som driver økologisk. Den medlemseide banken Merkur Andelskasse økte i fjor utlånet til danske økologer med 33 prosent.

– Økologisk eller biodynamisk landbruk representere, i motsetning til industriell landbruksproduksjon, en bærekraftig forretningsmodell, med gode priser og bedrifter som gjennomgående drives med gode resultater. Den uholdbare forretningsmodell er det konvensjonelle landbruks grunnleggende problem, skriver banken i sin årsrapport
Optimisme