Hopp direkte til innhold

Opphør av utkontrakteringsavtale

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.

Landkreditt Forvaltning har styrket sin renteforvaltning ved ansettelsen av porteføljeforvalter Lars Kirkeby, og har nå sagt opp utkontrakteringsavtalen med Landkreditt Bank med virkning fra 1. august 2017. Lars Kirkeby er fra samme dato ansvarlig forvalter for Landkreditt Høyrente.