Hopp direkte til innhold

Det blir gunstigere å spare til pensjon

Regjeringen har foreslått en ny og bedre ordning for privat sparing til pensjon.

Kontakt oss om pensjon og fond

Ta gjerne kontakt med våre sparerådgivere på telefon 23 00 08 00, eller send oss en melding, så tar vi kontakt med deg.

Kontakt meg

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS), og å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. 

Lik skattesats på innskudd og uttak

Den nye ordningen med skattefavorisert individuell sparing til pensjon vil få lik skattesats ved innskudd og uttak. I dagens ordning blir uttak fra ordningen ved pensjonsalder skattlagt som pensjonsinntekt.

Det innebærer at den maksimale effektive skattesatsen på uttak reduseres fra 43,6 prosent til 24 prosent med skattesatsene som gjelder for 2017.

Den nye ordningen skal fortsatt være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, og det vil ikke være noe tak for samlet sparing. Grensen for årlig sparebeløp økes fra 15.000 til maksimalt 40.000 kroner i året.

Les også: Slik skal vi bruke skattepengene

Bedre sparemuligheter for selvstendig næringsdrivende

For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon, foreslår regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. 

Ordningen trer i kraft fra 1. november 2017, og i Landkreditt Bank vil vi tilby IPS fra denne datoen.

Les mer på regjeringen.no