Naboer i konflikt med landbruket

Flere bønder opplever konflikt mellom sin egen landbruksdrift og naboer som selv ikke driver landbruk.

Etterhvert som vi får et samfunn hvor knytningen mot landbruket blir svakere, vil det også være mindre forståelse for bondens arbeidssituasjon og hva som er nødvendig for å produsere mat. 

Nylig ble en bonde dømt fordi korntørka støyer for mye. Andre opplever klager på spredning av møkk.

Naboer klager på lukt, støv og støy

Advokat Erlend Stabell Daleng i Norges Bondelag forteller til Nationen at antall klager topper seg rundt våronna. Det dreier seg om lukt, støv og støy, hvor støy er det hyppigste konfliktområdet.

– Vi ser at disse sakene ofte blir vunnet av våre medlemmer. De fleste sakene som ikke kommer til retten løses enten ved at bonden gir opp, eller ved at man finner minnelige ordninger, sier Daling til Nationen.

Bonde dømt for støy fra korntørka

Nylig ble en bonde i Sande i Vestfold dømt i retten som følge av støy fra korntørke. Dommen pålegger han å gjøre forbedringer slik at det hos naboen ikke skal måles mer enn 45 desibel fra korntørka. Bonden har fått frist til 1. april 2017 med utbedringene.

Selv om støyen bare forekommer i korte perioder av året, mener retten at bonden kunne gjort tiltak for å redusere støyen. Naboen har tilbudt seg å dele kostnaden ved disse støyreduserende tiltakene. Bruken av korntørka er begrenset til et par perioder i året på 3-4 uker.

Ingen eksakte grenser i loven

Grannelova sier at ingen skal utsettes for urimelig skade eller ulempe av sine naboer. Videre inneholder straffeloven bestemmelser om at man ikke skal forstyrre andre. Den siste begrunnelsen ble brukt da en bonde som tresket ble stanset av politiet en natt i september 2011 i Drammen.

For å hindre mulig framtidig konflikt praktiserer mange kommuner en restriktiv politikk med tanke på å skille fra tomt fra et gårdsbruk. Begrunnelsen finnes i jordloven paragraf 12 som blant annet sier at man skal vurder om fradelingen "kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området".

Nationen: Økende problem med støylager