Hopp direkte til innhold

Enklere med aksjesparekonto

Med aksjesparekonto vil det ble enklere å spare i fond. Dette vil vi tilby så snart detaljene om den nye ordningen er klare.

Ordningen med aksjesparekonto ble vedtatt i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017. Nå har Finansdepartementet forslag til forskrift om aksjesparekonto vært ute til høring. Vi i Landkreditt håper raskt å kunne tilby aksjesparekonto når den nye forskriften er klar. 

Skattefordeler

Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst når du bytter mellom aksjer og fond innad i kontoen, eller selger aksjer og fond med gevinst innad kontoen. Når du tar pengene ut av kontoen kan du ta ut opprinnelig investert beløp uten at det utløser skatt.

For eksempel dersom du har investert 100.000 kroner i et fond som har steget 30 prosent, kan du ta ut 100.000 kroner fra kontoen uten at dette utløser gevinstbeskatning.

Innføres i år

Stortinget har bestemt å innføre ordningen som en del av forslaget til Statsbudsjett for 2017, og vi forventer at aksjesparekonto vil komme i andre halvår 2017. Det vil bli gitt adgang til at den enkelte i inntektsåret 2017 og muligens også i 2018 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen uten at det utløser skatt.

Siden du fritt kan selge aksjefond uten å utløse skatt på dine investeringer i aksjesparekontoen, kan dette være en fin mulighet til å ta en gjennomgang av dine aksjer og/eller aksjefond når du får din årsoppgave.

Smart å flytte over til en aksjesparekonto

For de som har opparbeidet store gevinster på sine aksjefond og ikke vil gjøre noe siden det vil utløse skatt, vil det å flytte beholdningen over til en aksjesparekonto i 2017 være smart.