Mot juletider i høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,21 prosent avkastning til andelseierne i november.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,21 prosent avkastning til andelseierne i november. Les mer i vår månedsrapport.

Markedet for nye høyrenteobligasjoner har vært meget sterkt denne høsten og det ble utstedt nye papirer for et samlet volum på 9,1 milliarder i november. Det store volumet av nyemisjoner trakk ut likviditet fra markedet, noe som påvirket annenhåndsmarkedet negativt. Dette førte videre til at rentepåslagene på både «dobbel B» og «enkel B» kreditter steg moderat i løpet av måneden, noe som reduserte avkastningen til fondet.

Hittil i år har fondet levert 7,12 prosent avkastning, mens det er opp 7,74 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,17 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av august var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 50 ulike obligasjoner fordelt på 34 utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Mer informasjon om Landkreditt Extra er tilgjengelig i vår oppdaterte månedsrapport.