Mindre salg av melkekvote

Det var 50 færre melkeprodusenter som solgte grunnkvoten sin i år. Nedgangen i salgsvolum var 4,7 millioner liter, eller drøyt 18 prosent.

Eier av en landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten. Det er kun grunnkvote som kan selges. I høst har 249 produsenter solgt melkekvote. Av disse er det 37 produsenter som ikke har solgt hele kvoten, men nær halvparten av grunnkvoten sin.

21 tonn kvote solgt

Salgsomgangen i 2017 omfatter 21 millioner liter grunnkvote. Minimum 20 prosent av kvoten må selges til staten for kr 2,50 per liter. De resterende 16,8 millioner liter er solgt privat. Statistikken fra Landbruksdirektoratet inneholder ikke opplysninger om verdien av dette salget.

På landsplan er det dermed snaut 3 prosent av melkeprodusentene som har solgt kvote i høst. Andelen varierer fra rundt en prosent i Telemark og Finnmark til 4 prosent i Østfold/Vestfold og 4,5 prosent av produsentene i Nordland.

Gjennomsnittssalg var 84 000 liter

I 2017 har disponibel kvote vært 1 603 millioner liter. Det er altså ikke mer enn 1,3 prosent av kvoten som er solgt denne høsten. Mens gjennomsnittlig grunnkvote på landsplan er 187.000 liter, var gjennomsnittlig solgt mengde i høst 84.000 liter.

De største gjennomsnittlige kvotesalgene var i Rogaland, Troms og Finnmark med rundt 110.000 liter. I forhold til tilgjengelig kvote er det Nordland som i år skiller seg ut med relativt sett flest selgere og størst volum.

Etter endring i kvoteregionene etter årets jordbruksoppgjør er Trøndelag blitt den største regionen. Det var bare åtte salg på tvers av fylkesgrensene i de nye produksjonsregionene. Av disse var fem salg fra Sør-Trøndelag til Nord-Trøndelag.

Staten selger ikke innkjøpt grunnkvote i 2017

Det ble vedtatt i jordbruksoppgjøret 2017 at ku- og geitemellkkvote som blir solgt gjennom den statlige ordningen ikke skal selges ut igjen i 2017. Det innebærer at det ikke kan kjøpes grunnkvote fra staten i 2017.