Landkreditt Mastercard best i test

Landkreditt Mastercard ble kåret til det beste kredittkortet med reiseforsikring for eldre i ny undersøkelse.

I følge Samlino.no, som undersøker og sammenligner priser på bankprodukter, kommer Landkreditt Mastercard best ut i en undersøkelse over 50 kredittkort med reiseforsikringsvilkår for eldre.

Alle bør sjekke vilkårene i reiseforsikringen nøye før de drar på reise, og dette gjelder spesielt deg som er over pensjonsalder. Ofte er det nemlig slik at dekningen i reiseforsikring gjennom kredittkort reduseres eller opphører helt ved pensjonsalder.

- Forsikringsvilkår er langt ifra lett helgelektyre, og det er de færreste som faktisk leser gjennom vilkårene før de legger på reise. Her har forsikringsselskapene et ansvar for å tydeligere kommunisere til forbrukeren hva de er dekket for. Det er viktig at forbrukere vet at det er store variasjoner i markedet, og ikke ta for gitt at man er dekket, spesielt ikke dersom du er over 67 år, sier Kristoffer Gallefoss, daglig leder i Samlino.no.

Kredittkort med rabatter

Med Landkreditt Mastercard får du 40 øre rabatt per liter drivstoff hos Circle-K og komplett reiseforsikring.

Les mer om kredittkort

Samlinos undersøkelse viser også at det kun er et fåtall av kredittkort på markedet som gir eldre full sikkerhet på reisen, da reiseforsikringen i kredittkortene reduseres etter fylte 70 år.

Like bra for eldre

Landkreditt Mastercard er det eneste kortet på markedet, foruten de eksklusive Gold- og Platinum-kortene, hvor reiseforsikring ikke reduseres eller opphører ved pensjonsalder.

«Landkreditt Mastercard går derfor av med seieren først og fremst fordi kortet tilbyr en heldekkende reiseforsikring til de som har nådd pensjonsalder, samt at en ikke betaler noe for å eie kortet da det har kroner 0 i årsavgift. Videre har kortet en høy dekningssum, og dekker reiser på opptil 90 dager. Kortet er med andre ord undersøkelsens klart tryggeste og gunstigste valg for eldre», heter det i undersøkelsen.

Betal reisen med kredittkortet

For at reiseforsikringen skal gjelde må minst halve reisen betales med kredittkortet. Da vil du få gratis dekning ved reisesyke opptil 5 millioner kroner og en erstatning på inntil 600.000 kroner ved ulykke. I tillegg får du totalt 25.000 kroner i avbestillingsforsikring.