Hopp direkte til innhold

Solid juli måned i høyrentemarkedet

Juli ble en god måned for høyrentefondet Landkreditt Extra, som ga 0,97 prosent avkastning til andelseierne. Les mer i vår månedsrapport.

Utviklingen i fondet ble positivt påvirket av et stabilt høyrentemarked og en vesentlig kursoppgang på en posisjon som falt i verdi i løpet av juni.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Ved utgangen av juli hadde fondet levert 5,47 prosent avkastning inneværende år, mens det var opp 10,19 prosent over siste 12 måneder. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,13 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid (flytende rente),  og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Mer informasjon om Landkreditt Extra er tilgjengelig i vår ferske månedsrapport.