Hopp direkte til innhold

Lite ferie for bønder

Over halvparten av norske bønder tar to uker eller mindre i ferie. Proffe bønder planlegger for å ta ferie. Gamle holdninger kan føre til at du sitter igjen alene på gården uten familie.

– Ferie er for byfolk! Uttalelsen kom fra en bonde jeg møtte. Dessverre viser statistikken at han har rett. Men dette var en gammel bonde. Jeg mener også utsagnet viser en gammeldags tenkning.

En yngre bonde jeg kjenner planlegger med 5 uker ferie i året. Hun er melkeprodusent og kanskje får hun det ikke til hvert år. Hun har faste tider av året hun har satt av til ferie. Forhåpentligvis leser hun ikke dette nå fordi hun er på ferie. En av de faste ferieukene hennes er rett etter at førsteslåtten er i hus.

Over halvparten med mindre enn to uker

Det er 21 prosent av bøndene som oppgir at de hatt to uker ferie i løpet av det siste året. Snaut 14 prosent har bare hatt én uke, mens nærmere 18 prosent har hatt mindre enn det. Dette viser en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.

– Feriene er korte og sjeldne. Samtidig er nok forholdet til selve skillet mellom arbeid, fritid og ferie noe mindre tydelig enn for mange andre grupper, ettersom de fleste bønder også bor på bruket og har gårdsdriften som livsform, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring til bladet Personal og Ledelse.

Spørsmål om ledelse og sikkerhet

Presset økonomi er nok årsaken til at mange ikke tar seg den ferie de bør, men også at de oppfatter det som vanskelig å få tak i andre til å gjøre jobben like godt som en selv. En god leder vil også kunne organisere sin virksomhet slik at han i perioder kan frigjøre seg selv.

For mye jobb og for lite fritid er også et sikkerhetsspørsmål. Trøtthet og manglende konsentrasjon kan lettere føre til feilvurderinger som igjen kan resultere i ulykker. I tillegg kan lite ferie føre til stor risiko for å sitte igjen alene på gården. I dagens samfunn er det normalt at man setter av tid til å være sammen med familien også i et liv på utsiden av gården.

Jobber mye når de jobber

I undersøkelsen har bøndene også svart på hvor mange arbeidstimer de i gjennomsnitt jobber per uke hele året. Samlet innsats på gårdsbruket og i annen virksomhet legges sammen.

– Syv av ti bønder svarte at de jobber 50 timer eller mer i uken. Bare én av ti klarer seg med 39 timer eller mindre. Så det blir lange dager og stor samlet arbeidsbelastning, sier Djupedal.