Hopp direkte til innhold

Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2016.

Ligningskursen er lik skattemessig verdi per andel i verdipapirfondet, og utgjør hele markedsverdien per andel per 31.12.2016. Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien, og vil fremkomme på årsoppgaven for 2016. Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i begynnelsen av februar 2017. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2016 vil du i tillegg motta en realisasjonsoppgave. Denne sendes ut fra VPS i begynnelsen av februar 2017.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte selvangivelsen.

Ligningskurser pr. 31.12.2016

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 201,5498
Landkreditt Kina Aksjefond 280,6184
Landkreditt Utbytte Aksjefond 153,8475
Landkreditt Extra Rentefond 99,9009
Landkreditt Høyrente Rentefond 99,9456