Hopp direkte til innhold

Leier jord og er fornøyd

Begrepet «selveiende bonde» står høyt i Norge. I Skottland er 65 prosent av bøndene forpaktere, og det ser ut til at de lever rimelig greit med ordningen.

I Skottland eies mesteparten av jorda av store jordeiere. Omtrent 350 mennesker eier halvparten av jorda i landet. I tillegg er det selskap, fond og stiftelser som eier landområder. Det de ikke driver i egen regi, leies ut til forpaktere.

Forpakter med 3.500 dekar

Vi besøkte Robert Neil på Upper Nisbet Farm som er en av 20 forpaktere under Lothian Estates i The Scottish Borders, et område som grenser mot England. Han er tillitsvalgt i forpakterforeningen, men ønsker seg ikke radikale endringer i eierskap.

Robert Neil overtok forpaktningen i mai 2000. Fordi naboforpakterne pensjonerte seg, har han fått mulighet til å utvide ved å leie flere enheter. Dermed er ikke enheten noe vanlige småbruk. Per i dag driver han planteproduksjon på 3.500 dekar. Hovedproduksjonen hans er 320 ammekuer.

Vanskelig å finansiere bygningsinvesteringer

Bygningene fremstår som rasjonelle og til dels moderne. I utgangspunktet skal landeieren sørge for at det er tilstrekkelig anlegg for å drive gården, men Neils landeier er ikke så interessert i å investere. Derfor har Neil gjennomført investeringene selv.

Bankene låner ut penger til forpakterne. Du må skaffe 40 prosent av kapitalen selv, resten kan du låne. Men bygningene eller jorda kan ikke være sikkerhet for banken. Banken aksepterer sikkerhet i driftsløsøre som maskiner og buskap. Dette gjør finansieringen krevende.

Som om det er min egen gård

Skal du etablere deg som bonde?

  • Rente fra 3,40 % 
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Søk generasjonsskiftelån

Forpaktning går som regel videre til neste generasjon, men hvis den ikke gjør det skal bygningene verdsettes og landeieren må betale forpakteren som slutter. Noen forpaktningsavtaler har til nå vært tre-generasjons avtaler, men de er det ikke lov å inngå lenger. Robert Neil er i gang med sin andre avtale på 15 år.

– Jeg behandler jorda som om det er min egen. Det er bare en gang i året jeg tenker på at jeg er forpakter. Det er når jeg betaler leien, sier Rober Neill.

Regelverk i endring

Han er ikke enig med statsministeren i Skottland som mener alle har rett til å få kjøpt jorda. Neill ser ikke på det som en naturlig rettighet. Han opplever stabilitet i forhold til sin landeier og har ikke problem med de regelmessige forhandlingene hvert tredje år om pris på leien.

For et år siden vedtok det skotske parlamentet en jordreform som gir forpakter rett til å kjøpe landeiers jord hvis han skal selge. Videre gis det blant annet retningslinjer som ivaretar en rettferdig verdsetting av leieforholdet. Forpakter gis også sterkere rettigheter i forhold til å overdra leieforholdet, for eksempel ved generasjonsskifte.