Hopp direkte til innhold

Sjekk årets priser på leiejord

Etter fjorårets markerte økning har prisen på jord til produksjon av gras og korn i år gått ned. Prisen på grønnsaksjord fortsetter å stige og øker i år med 9 prosent.

Landbruksdirektoratet har samlet inn priser på jordleie fra i alt 271 kommuner. Opplysningene er omregnet til en gjennomsnittspris for ulike regioner og ulike formål. Ved hjelp av en beregnet indeks kan tallene også være nyttige for justering av eksisterende jordleieavtaler.

Indeksen er redusert med henholdsvis 2,5 og 3,7 prosent for gras og korn. I fjor økte disse med 5-6 prosent. Nok en gang er det kraftig økning på jord til grønnsaker og poteter.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Grønnsaksjord nærmer seg 1.000 kroner per dekar

– Jord til grønsak- og potetproduksjon er ettertrakta på grunn av vekstskifte, og prisane fortset å auke, I Trøndelag og på Vestlandet har middelprisane gått betydeleg ned, skriver Landbruksdirektoratet i en kommentar.

Den vektede prisen på grønnsaksjord er nå kroner 982 per dekar. Dette er en økning på 81 kroner bare fra i fjor. Potetjord har økt med 56 kroner per dekar. Variasjonen over landet er stor med høyest gjennomsnitt for grønnsaksjord på Østlandet med kroner 1.153 per dekar. Her er det registrert priser fra 450 kroner til 1.800 per dekar.

Her er prisene for ulike produksjoner

Som middelverdier for landet er følgende priser aktuelle per dekar på god jord i 2017 (med 2016 i parentes):

  • Grasdyrking kr 273 (273)
  • Korndyrking kr 348 (361)
  • Potetdyrking kr 662 (606)
  • Grønnsaker/bær kr 982 (901)
  • Kulturbeite kr 75 (72)

Prisene er vektet etter leid areal i kommunene og er oppgitt i kroner per dekar.

Fagsider om landbruk

Sjekk vår guider innen eierskifte, investering eller hvordan du skal sikre fremtiden på gården.

Les våre fagsider

Pris på kornjord på Østlandet er stabil

Middelprisen på god kornjord på Østlandet er i 2017 på kr 367 per dekar. Dette er bare en nedgang på én krone fra i fjor. Nedgangen i Rogaland på kr 33 har mye å gjøre med endring i datagrunnlag. For Trøndelag meldes det at det i 2016 var et relativt stort press på areal i noen områder, men at det nå er en nedgang i flere av de store jordbrukskommunene. Nedgangen i Trøndelag er på kr 59 per dekar.

– I Telemark/Agder har det vore ein oppgang i middelpris på 50 kroner per dekar frå i fjor. Nokre kommunar melder om stor pågang etter leige av jord, og stor etterspurnad etter jord i dei beste områda er med på å presse prisane opp, skriver Landbruksdirektoratet.