Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte deler ut utbytte

Årets utbytte er fastsatt til 6 kroner per andel. Utbetaling skjer den 12. juni.

Landkreditt Utbytte investerer i utbytteutbetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på kapitalen.

Kontakt oss

Har du behov for å diskutere dine investeringer med oss, eller har spørsmål i forbindelse med utbyttebetalingen?
Ta gjerne kontakt med din sparerådgiver i Landkreditt Bank på telefon 23 00 08 00, eller send oss i Landkreditt Forvaltning en e-post på kundeservice@landkredittfondene.no. 

16,97 prosent årlig avkastning siden oppstart

Fondets avkastning hittil i 2017 er 4,75 prosent ved utgangen av april. Fondet har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning til kunde siden oppstart den 28. februar 2013 på 16,97 prosent. Til sammenligning har Oslo Børs Fondsindeks i samme periode oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,19 prosent.

770 millioner i forvaltet volum og over 3.000 andelseiere

Det siste året har Landkreditt Utbytte oppnådd en sterk vekst i forvaltet volum og antall kunder. Fondets forvaltningskapital har nådd 770 millioner kroner og antall kunder er nå over 3.000.

Landkreditt Utbytte

  • Siste dag inklusive: 2. juni
  • Ex dato: 6. juni
  • Utbetalingsdato: 12. juni
  • Utbytte: 6 kroner per andel

Styret i Landkreditt Forvaltning har på bakgrunn av fondets positive utvikling besluttet å utbetale et utbytte på 6 kroner per andel til fondets kunder. Utbetaling skjer mandag 12. juni 2017.

Landkreditt Utbytte har i de siste årene oppnådd en betydelig bedre avkastning enn de fleste andre plasseringsformer. I dagens lavrente-regime kan det derfor være fornuftig å vurdere å reinvestere utbyttet i fondet.

Praktisk informasjon

Jeg var kunde i fondet også ved fjorårets utbytteutbetaling, hva skal jeg foreta meg? 

  • Du trenger ikke foreta deg noe, dersom du valgte kostnadsfri reinvestering av utbyttet i nye andeler i fondet i fjor, og ønsker det samme i år. 
  • Du trenger ikke foreta deg noe, dersom du ønsket og mottok et kontantutbytte i fjor, og ønsker det samme igjen i år.

Dersom du ønsker å endre din valgte løsning fra i fjor, må vi ha beskjed om dette senest fredag 19. mai.

Jeg har blitt kunde i fondet etter utbyttebetalingen i 2016, hva skal jeg foreta meg? 

  • Du trenger ikke foreta deg noe, dersom du ønsker å motta et kontantutbytte.

Dersom du ønsker kostnadsfri reinvestering av utbyttet i nye andeler i fondet, må vi ha beskjed om dette senest fredag 19. mai.