Hvordan spare smart med lav rente?

Har du tenkt på hvordan du best kan ivareta dine sparepenger?

Er du villig til å ta risiko? Eller ønsker du mer forutsigbarhet?

Vi tilbyr både fondsalternativer med attraktive avkastningsmuligheter og banksparing med én av markedets beste innskuddsrenter.

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Om du ikke har gjort det før, er det derfor verdt å tenke gjennom hvordan du best ivaretar sparepengene dine i denne perioden.

Komfortabel med risiko?

Dagens innskuddsrenter gir ikke tilstrekkelig avkastning til å nøytralisere effektene av redusert kjøpekraft som følge av beskatning og generell prisstigning. Det betyr at man trenger en avkastning på sparingen som er høyere enn dagens renter på bankkonto for å øke kapitalens verdi.

Med dagens skatteregler og Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, må man som privatperson ha 4,5 prosent avkastning før skatt for å opprettholde kapitalens kjøpekraft. For å oppnå en slik avkastning, bør du vurdere sparing som involverer en eller annen form for risiko, for eksempel langsiktig sparing i aksjefond eller i høyrentefond.

Ønsker du ikke å ta denne risikoen, vil det være hensiktsmessig å finne en sparekonto med høyest mulig rente.

Blant markedets beste innskuddsrenter

Risiko er ikke for alle. Mange kunder ønsker å spare på innskuddskonto, også i lavrentemarked. Noen av fordelene med å spare på en høyrentekonto er trygghet, forutsigbarhet samt enklere tilgang på penger på kort sikt.

Er banken medlem av Bankenes sikringsfond, slik Landkreditt Bank er, er inntil 2 millioner dessuten dekket av sikringsgarantien. Det er en vesentlig trygghet for mange.

Vår kapitalkonto er fortsatt et av markedets beste innskuddsrenter og er et veldig godt alternativ. Kapitalkontoen gir 1,75 prosent rente fra første krone når innskuddet er fra 500.000 til 5.000.000 kroner.

Hvilke spareformer som passer deg og din økonomi best, blir til syvende og sist en personlig vurdering.

Finn spareformen som passer deg best