Hopp direkte til innhold

Hver tredje gård i fritt salg

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

Det ble registrert nær 9.000 tinglysninger av overdragelser av landbrukseiendommer i 2016. Omtrent 1.500 av disse ble tinglyst to ganger som følge av skifteoppgjør og overgang til uskifte. Sett i forhold til at vi har rundt 184.000 eiendommer som defineres som landbrukseiendommer, betyr det at det går 25 år mellom hver gang en gård skifter eier.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Markedsverdien har økt 52 prosent siden 2010

Det er ingen markert økning av salg av gårder i fri handel, men andelen er likevel større enn de fleste er klar over. I 2016 ble det ved tinglysning av eierskifte for 2.840 eiendommer krysset av for fritt salg. 

– Gjennomsnittlig kjøpesum for landbrukseiendommene i fritt salg var 2,2 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen har steget 52 prosent fra 2010 til 2016, opplyser seniorrådgiver i Seksjon for primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå, Trond Amund Steinset.

Dobling av prisen på 10 år

I snitt har prisen ved salg av landbrukseiendommer økt med 62 prosent på 10 år. For noen fylker er prisen imidlertid doblet i denne perioden. Det gjelder Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og vestlandsfylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Også Akershus har registrert en dobling i pris på 10 år. For første gang er gjennomsnittsprisen i fylket over 5 millioner kroner. Østfold ligger rette etter med 4,9 millioner i snitt for omsetningene i 2016.Tallene gjelder for bebygde landbrukseiendommer.

Fritt salg ikke alltid ut av slekta

De senere årene har det blitt mer stuerent å selge gården ut av slekta. Men statistikken sier at det ikke er alle overdragelse som betegnes som «fritt salg» som samtidig er salg ut av slekta. For 80 prosent av disse omsetningene var selger og kjøper ikke i slekt.

Med «fritt salg» mener en i denne statistikken at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Statistikk med store feilkilder

Statistikken som SSB presenterer baserer seg på opplysninger som den enkelte gir på skjøtet ved tinglysning av eiendomsoverdragelsen. Tolkningen for de som fyller ut skjemaene kan være litt ulik og gir derfor grunnlag for feil.

Steinset understreker at gjennomsnittlig kjøpesum over tid ikke kan brukes som noen prisindeks. Det er store variasjoner fra år til år hva slags eiendommer som omsettes, og slike variasjoner gir store utslag i tallene.

Kilde: SSB