Hopp direkte til innhold

Husk utsatt søknadsfrist for tilskudd

Omlegging av søknadsrutinene gjør at du i år får to uker ekstra til å få inn søknaden om produksjons- og avløsertilskudd.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Etter omlegging av søknadsrutinene er nå ordinært søknadstidspunkt 15. oktober basert på telledato 1. oktober. I år er det mulig å drøye søknaden litt lenger, men den muligheten får du ikke neste år.

To søknadsfrister – én utbetaling

Aktuelle søknadsfrister vil nå være 15. mars og 15. oktober med telledato 1. i samme måned. Du kan levere søknaden fra og med telledato og endre den fram til og med 14 dager etter fristen.
Husk at de nye fristene er absolutte. Det er slutt på muligheten for å levere etter fristen med et trekk på kr 1.000 per dag.

Utbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2017, er planlagt i uke 8 i 2018. Husk at det bare blir denne ene utbetaling i 2018.

Forbedret søknadssystem

I det nye elektroniske søknadssystemet, vil det gjøres flere kontroller av søknadsopplysningene underveis i innleggingen før søknaden sendes inn. Dette reduserer risikoen for at søknaden leveres med feilopplysninger.

Det meste vil være som tidligere for ordningene for produksjons- og avløsertilskudd, med unntak av nye søknadsfrister og telledatoer. Det skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten tilskuddene beregnes på.

Nå skal del to sendes inn

Husdyrprodusentene ble kjent med det nye systemet allerede i vår, da de søkte om husdyrtilskudd og driftstilskudd. Som planteprodusent må du derfor ikke bli forvirret av at søknaden nå benevnes "Del 2".

Denne gangen gjelder søknaden de ulike formene for produksjonstilskudd både for husdyr- og planteprodusenter. I tillegg ligger antall dyr du registrerer til grunn for maksimalt avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal.