Hopp direkte til innhold

Høyt aktivitetsnivå i det norske høyrentemarkedet

September ble en moderat måned for høyrentefondet Landkreditt Extra, som ga 0,24 prosent avkastning til andelseierne. Les mer i vår månedsrapport.

Det var høyt aktivitetsnivå i det norske høyrentemarkedet i september, med mange nye lån som ble plassert i markedet.Rentepåslagene holdt seg stort sett stabile.

De fleste papirene i fondet bidro positivt til avkastningen, men våre posisjoner i Norwegian Air Shuttle og Stolt-Nielsen trakk noe ned.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Hittil i år har fondet levert 6,21 prosent avkastning, mens det er opp 7,93 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,14 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av august var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 45 ulike obligasjoner fordelt på 31 utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Mer informasjon om Landkreditt Extra er tilgjengelig i vår ferske månedsrapport.