Hopp direkte til innhold

Høstsamling på Bygdøy

Den 26. og 27. oktober gikk Landkreditts tradisjonelle høstmøte av stabelen, denne gang på Bygdøy i Oslo.

Et nydelig høstvær satte rammen da tillitsvalgte i konsernet nylig var samlet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy like utenfor Oslo sentrum.

Høstmøtet er et arbeidsmøte, der styret inviterer årsmøterepresentantene til en orientering om regnskap, strategi, og arbeid med Landkredittkonsernets fokusområder.

I rute

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum gikk gjennom utviklingen i konsernet per årets tredje kvartal.

- Vi ligger godt i rute med tanke på vår strategiske plan, informerte Lønnum, og viste til en utlånsvekst hittil i år på 11,2 prosent. Han fremhevet at konsernet har et solid resultat per tredje kvartal på 149,7 millioner kroner, sammenlignet med 130,7 millioner i samme fjorårsperiode.

Lønnum understreket at strategien som er lagt er viktig for å støtte opp under Landkreditts formål, som er å bidra til bedre økonomi til medlemmene ved å tilby gode finansielle
tjenester. Etter innledningen var det lagt opp til gruppeinndeling, hvor deltagerne ble orientert om tre viktige områder; lanseringen av aksjesparekonto og den nye ordningen for individuell pensjonssparing, IPS.

Digitalisering

Landbruksforsikring orienterte om avtalen som er inngått med Norges Bondelag, mens det fra konsernet ble orientert om bankens arbeid med digitalisering og automatisering av tjenester.

- Vår bransje endrer seg raskt med økt digitalisering. Landkreditt Bank er svært tidlig ute med å ta i bruk en rekke løsninger som bidrar til å forenkle hverdagen til både våre ansatte og våre kunder. Det er et privilegium å kunne involvere Landkreditts eiere i dette arbeidet, sier direktør marked og IKT, Einar Storsul.

Tillitsvalgte er en ressurs

Det ble også jobbet med de tillitsvalgtes arbeidsplan for neste år. Landkreditts egenart som samvirke med et tydelig formål, og dyktige tillitsvalgte, er noe av det som differensierer oss fra andre finanskonsern.