Hopp direkte til innhold

Høsten er tid for registrering

Det du registrerer av resultater ved innhøsting, danner grunnlag for dine beslutninger om neste års drift. Skaffe deg selv et godt grunnlag for å gjøre tiltak i tide.

Det er forskjell på å tro, mene, synse og det å vite. Innhøsting er en travel tid og det er fort å skyve på oppgaver. Men løpende registrering av avling og kvalitet enten det er grovfôr, kornavling eller lammevekter, gir deg muligheter til å gjøre det bedre neste år.

Hva har jeg lært av årets sesong?

Er det noe som imponerer meg, så er det bønders evne til gjøre løpende analyser mens de jobber med noe annet som for eksempel å sitte på treskeren. Etterhvert som marginene er mindre for inntjening, må du ha en mulighet til å kvalitetssikre din analyse.

Registrering av avling per skifte, sammen med kostnaden ved de ulike tiltakene du har gjort i vekstsesongen, gir deg mulighet til å ta en sjekk på om magefølelsen din stemmer.

Er den leide jorda verdt sin pris?

De fleste bønder er avhengig av leiejord. Noe ligger nær og noe ligger langt fra gården. I tillegg er kvaliteten varierende, men dessverre reflekteres ikke disse forskjellene godt nok i prisen på leiejorda.

Høsten er riktig tidspunkt å foreta vurderingen av hvilket areal som er det minst lønnsomme du driver. En god leder vil jobbe mot å avvikle leiefoholdet for dette arealet og være mer kritisk til hva du skal forsøke å skaffe av ny leiejord.

Hvordan påvirkes likviditeten?

Har du en realistisk registrering av årets avling, kan du også sammenligne med avlingene fra i fjor. Dette vil gi deg mulighet til å gjøre et anslag av hvordan likviditetssituasjonen framover påvirkes. For korn vil det også være riktig tidspunkt å kunne vurdere hvordan lagerbeholdningen vil påvirke likviditeten.

Mange husdyrbrukere, særlig på Vestlandet, har i år fått lave og dårlige avlinger av grovfôr. Det betyr at det blir stor etterspørsel i markedet, noe som igjen betyr høyere pris og kamp om grovfôr av god kvalitet. Dette kan også bli en likviditetsmessig utfordring, som du bør planlegge allerede nå.